11. november 1996 kell 22:00

Reklaamiseaduse eelnõu jõuab detsembris taas riigikogusse

Paranduste ja muudatuste aluseks on võtnud reklaamiseaduse eelnõu ettevalmistav töörühm Pärnoja sõnutsi reklaamiseaduse esialgse projekti, mis kehtis enne riigikogule esitamist selle aasta kevadel.

Pärnoja sõnutsi on parandatud eelnõu kohaselt lubatud nii alkoholi kui tubakatoodete reklaam piirangutega. «Lähtusime siin põhimõttest, et tarbija peab saama objektiivset informatsiooni ka sellise toote kohta, mis on kahjulik tema tervisele,» Pärnoja.

Sätted, mis käsitlesid relvade, laskemoona ja hasartmängude reklaami, on jäetud eelnõus ükikasjalikult kajastamata, kuna neid valdkondi reguleerib relva- ja hasartmänguseadus.

«Endiselt käsitleb seaduseelnõu eksitavat, konkurenti halvustavat ja kõlvatut reklaami, kuna töökomisjoni andmetel on viidud reklaami puudutavad sätted välja uuest konkurentsiseaduse eelnõust,» rääkis Pärnoja.

Eelnõust on Pärnoja ütlusel võetud välja palju kriitikat tekitanud nõue, et vastutus reklaami eest lasub vaid levitajal. «Nii reklaami tellija, teostaja kui ka levitaja peavad vastutama oma tegevusvaldkonna piires,» selgitas Pärnoja.

Tema sõnutsi jõudis töörühm järeldusele, et järelevalve teostamiseks reklaamivaldkonnas ei pea moodustama eraldi nõukogu, vaid selle funktsiooniga saab hakkama ka praegune konkurentsiamet.

Reklaamiseaduse parandatud eelnõu muutub Pärnoja sõnutsi täies mahus avalikuks pärast seda, kui majanduskomisjon on kinnitanud selle lõpliku variandi järgmisel nädalal.

Riigikogu menetlusse jõuab reklaamiseaduse eelnõu Pärnoja hinnangu kohaselt detsembri esimesel nädalal.

«Kui kõik läheb hästi, võetakse seadus vastu kas detsembri kolmandal nädalal või järgmise aasta alguses,» sõnas ta.

Reklaamiseaduse eelnõu on valitsus kui põhjendamata seaduse kevadel tagasi lükanud ning seda on majanduskomisjon mitu korda esitanud tagajärjetult riigikogule.

Hetkel kuum