2. veebruar 1997 kell 22:00

Venemaa reformiplaanid

«Kui vene rahvas hääletas pool aastat tagasi Boriss Jeltsini poolt, siis hääletas ta ühtlasi majandusreformide ja poliitilise stabiilsuse poolt,» ütles Venemaa peaminister. «Nüüd, kus reformide esimene etapp on läbi, on meie eesmärk teha struktuurireform, mis peab aastaks 2000 tagama stabiilse majanduskasvu, normaalse investeerimisaktiivsuse, mõõduka inflatsiooni, väikese eelarvepuudujäägi, kindla omandiõiguse, seaduslikkuse ja korra, ning eratarbimise kasvu.»

T?ernomõrdin väitis, et Venemaa majandus on praeguseks mõõnast üle saamas, ning lubas, et sel aastal saavutab Venemaa taas majanduskasvu ning suurendab majandusse tehtavaid investeeringuid 1--2 protsenti.

Venemaa valitsuse tähtsaimaks ülesandeks nimetas T?ernomõrdin soodsa investeerimiskliima loomist, milleks reformitakse maksusüsteemi.

Valitsus loodab rangete finantspoliitiliste abinõude jätkamisega parandada majanduse makromajanduslikke näitajaid. Tänavu tahetakse kinni pidada eelarvedefitsiidi 3,5% nõudest ja jõuda 12% aastainflatsioonini, võrreldes 21,8 protsendiga mullu. Sellistes tingimustes peaks peaministri arvates olema enamikule ettevõtetest jõukohased 15--25% intressimääraga investeeringukrediidid, arvas peaminister.

Lisaks sellele loodab valitsus jätkata struktuurireforme sellistes majandussektorites, mis on seni nõudnud enim riiklikke investeeringuid. See puudutab sotsiaal-, põllumajandus- ja energiasektorit ning sõjaväge.

Valitsus püüab peaministri sõnul ajada aktiivset tööstuspoliitikat, innustades erainvesteeringuid ning garanteerides kommertspankade laene. RIA NOVOSTI-ETA-DI-ÄP

Hetkel kuum