8. aprill 1997 kell 22:00

I.D.E.A. süüdistab Ühispanka

I.D.E.A. väitel on raha saaja allkiri maksekorraldusel mitteloetav ning selle all on märge «volituse alusel», ehkki mingit volitust ei ole EBIFi ja IFMi revideerimise käigus tuvastatud. Sellest lähtuvalt palub I.D.E.A. 300 000 krooni paari päeva jooksul üle kanda.

Ühispanga asepresident Ülo Suurkask avaldab arvamust, et Klimovi fondi võlausaldajad otsivad kedagi, kellele võiks fondi põhjaminekus süüdistuse esitada. «Kui keegi Ühispangast ongi süüdi, siis ainult see teller, kes raha välja andis,» ütleb Suurkask.

I.D.E.A. on Ühispangale esitanud veel ka kümnetesse miljonitesse kroonidesse ulatuva pretensiooni, milles leitakse, et pank, olles teadlik kahe erineva aktsiaseltsi -- IFM ja I.F.M. -- olemasolust, lubas ASil I.F.M. vabalt käsutada fondi ametliku haldaja IFM kontot.

I.D.E.A. juhib tähelepanu veel sellele, et pank ei pidanud tähtsaks arve käsutamisel kokkulepitud kahe allkirja nõuet, vaid luges piisavaks üksnes Jevgeni Klimovi allkirja. I.D.E.A. arvates on Eesti Börside Investeerimisfondi raha läinud kaotsi Ühispanga otsesel kaasabil.

Ülo Suurkask selgitab, et iga arve puhul on fikseeritud ka allkirjaõiguslikud isikud. Isegi kui I.F.M. kuritarvitas IFM kontol olnud raha, olid allkirjaõiguslikud isikud ühed ja samad. Pitsati vajalikkust nõuab pank Suurkase sõnul vaid siis, kui niisugune nõue on vormistatud firma registreerimiskaardil.

I.D.E.A. läbiviidud revisjon selgitas, et enamiku EBIFi rahaga seotud maksekorraldustest ja sularaha väljamaksetest on Ühispangas vormistanud praegune pankadevaheliste arvelduste osakonna juhataja Piret Lantin, kelle mees ja mehevend olid aastail 1993--1995 seotud Klimoviga.

Paljudel juhtudel on pangadokumentides jäetud märkimata kontod, kuhu raha üle kanti, on piirdutud vaid märgetega IFM või I.F.M.

Suurkask peab viiteid sugulusele alusetuks. Meie Tartu maantee kontoris oli tööl neli tellerit, nende hulgas ka Piret Lantin. Võis täiesti juhtuda, et teller andis välja sularaha abikaasale, milles pole aga midagi kuritegelikku, lisab Suurkask.

Piret Lantin ei soovinud I.D.E.A süüdistust kommenteerida.

Kaost EBIFi rahaasjades näitab ka I.D.E.A. pretensioon Hansapanga pearaamatupidajale Ruth Paltserile, kellel palutakse tagastada 160 000 krooni. Paltser lausub nõudmist kommenteerides, et jutt on ühest korteritehingust, mis ei puutu Hansapanka. Ta lisab, et fondi kontolt laekus tema eraarvele korteri müügist saadud 160 000 krooni. Müügilepingu sõlminud ta aga Klimovi juures töötanud Sirkka-Liisa Parvega.

Paltser ei oska öelda, kas ka fond ja Parve olid lepingu sõlminud. Kui mingeid kuritarvitusi korteritehinguga ka oli, siis vaid fondi poolt, mina olin heauskne müüja, kinnitab ta.

Hetkel kuum