15. mai 1997 kell 22:00

Vladimir Viies ähvardab omandireformi ametist lahkuda

Alguses mitte. Saime koosseisukohad 3. märtsil ja omandireformiameti komplekteerimine lõppes maiks. Selleks ajaks oli täidetud enamik kohti, sealjuures kaheksa kohta linnaosades koos ruumide ettevalmistamisega.

Praeguste ruumide remontimiseks eraldati 1,3 miljonit krooni. Selle raha eest muretsesime ka sisseseade ja tehnika. 3,4 miljonit pidi meile eraldatama ülalpidamiskuludeks.

Ei. Soovisime arvutiside abil saada ülevaadet kaardikasutuste, katastritunnuste ja toimikute liikumise kohta, kuid seni on see tegemata, sest ametile ei eraldata raha. Infosüsteem ei toimi ja endiselt jätkub toimikute vedamine, see aga nõuab rohkem ajakulu. Peale selle puudub meil korralik arhiiv.

Alles eile puutusin kokku probleemiga, et Palace'i toimik läks kolmandat korda kaduma. Lõime küll infotelefoni, kuid ilma arvutisideta ei saa me kõikidele küsimustele vastata. Loomulik on, et inimene saaks telefoni teel vastuseid teda huvitavatele küsimustele.

Ligikaudu kaks miljonit. Vabaduse väljaku all on valguskaabel ja see oleks vaja ainult kasutusele võtta. Tarvis on ainult raha eraldada ja arvutid soetada.

Raha on olemas spetsiaalses omandireformi reservfondis. Raha kasutamiseks tuleb teha reservfondi eelarvelisi muudatusi. Sellega tegelevad linna rahandusjuhid.

Minu töö on omandireformi ameti juhtimine. Rahaliste vahendite leidmine ei ole minu töö. Hetkel rünnatakse omandireformi ametit. Miks ei rünnata omandireformi ametit takistavaid tegureid? Kui ka edaspidi valitseb selline süüdistav suhtumine, kui ei võeta ette samme omandireformi kiirendamiseks ja raha ei eraldata, ei soovi mina enam selles ametis jätkata. Olen teinud enda poolt kõik, et omandireformi kiirendada.

Kaugeltki mitte. Kogu omandireformi elluviimine põhineb Tallinnas linnavalitsuse poolt vastuvõetavatel menetluskordadel ja need peavad olema pidevalt ajakohastatud vastavalt kehtivale seadusele.

Kui omandireformi amet loodi, ei olnud ühtegi sellesisulist töökõlblikku korda. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord pärineb 1993. aastast, 1996. aastal koostatud maa ostueesõigusega erastamise kord ootas valitsuse kinnitamist. Nimetatud kord kinnitati alles 29. aprilli määrusega. Alles nüüd tekib seaduslik ja ajakohane maatoimingute menetluskord, mis on täna linnavalitsuse istungil päevakorras.

Saavad küll. Kui neile on antud võimalus kaardimaterjali alusel erastada, siis peaksid naabrid omavahel kokkuleppele jõudma. Ideaalvariandis võiksid nad koostööd teha. Ei ole mõtet kiusu ajada ja oodata, millal naaber asja enda kätte võtab. Targem on asju ajada üheskoos ilma vaidlusteta. Siis kiireneb omandireformi elluviimine.

Hetkel kuum