22. mai 1997 kell 22:00

Siseturu nõuded täitmata

Euroopa komisjon avaldas sel nädalal uurimuse, kui kaugele on liikmesriigid oma seaduste kohandamisel siseturu nõuetega jõudnud.

Holland ja Taani, kus ELi siseturu reeglitest on arvesse võetud 99,1%, on pingerea eesotsas. Järgneb Soome, mis täidab 97,7% kõigist nõudmistest sellest hoolimata, et riik on ELis jõudnud olla vähem kui 2,5 aastat. Rootsi on Soomest tagapool, täidetud on 95,9% tingimustest.

Kõige sagedasemad vajakajäämised esinevad riigihangete valdkonnas. Tegemist on turuga, mille arvele langeb 11,5% ELi SKTst.

Esimest korda on viimasele kohale jäänud Saksamaa. Saksamaa suurim komistuskivi on riigipoolset toetust reguleerivad seadused. Pingerea avaldamine langes kokku Euroopa komisjoni otsuse teatavaks tegemisega, mille alusel Saksamaa valitsuse poolt pankrotiohus masinatööstusele riikliku toetusena makstud 600 miljonit Saksa marka tuleb tagasi maksta.

Euroopa siseturg käivitus 1985. a, kaotades piirid kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumise ees. Turg peaks täielikult toimima hakkama 1999. a valuutaliidu loomisel. Selleks, et ühisturg oleks täielik, on veel puudu osa reegleid ettevõtlusseaduste, maksude, finantsteenuste ja liikumisvabaduse reguleerimiseks. DI

Hetkel kuum