5. oktoober 1997 kell 22:00

Kas tuleb piirata kohalike omavalitsuste tegevust?

POOLT

Pankrotiseadusesse kirju-tati sisse, et kohalik omavalitsus ei saa minna pankrotti. Minu arvates kuritarvitavad meie omavalitsused seda mõneti ja see annab neile karistamatuse tunde oma finantside käsutamisel. Väga oluline oleks, et omavalitsuste suhtes oleks võimalik mingeid sanktsioone vastu võtta, et töötataks välja vastavad seadused. Näiteks oleks võimalik kohalikke omavalitsusi maksuvõimetuks tunnistada ja siis kohalike omavalitsuste liit, linnade liit või keskvalitsus saadaks kohale inimese, kes hakkaks kuni võlgade kustutamiseni omavalitsuse majandusasju korraldama. Skandinaavias on selline asi võimalik.

Euroopa Liidu normatiivide järgi vastutab keskvalitsus ka omavalitsuse finantsolukorra eest. Sellepärast liigne volituste delegeerimine omavalitsusele ja nende absoluutselt sõltumatuks muutmine ei olnud õigustatud. Tegelikkus näitab, et kohalikud omavalitsused ei saa oma asjadega hakkama ja ei suuda oma tegevust makromajanduslikult planeerida. Keskvalitsusel oleks võimalik kasutada ka jõhkraid vahendeid, sest kohalikud eelarved saavad igal aastal riigieelarvest mingi summa. Ei oleks aga õiglane hakata õpetajate või ametnike palku selle arvel kinni pidama, et on tehtud üle jõu käivaid investeeringuid. Kui aga vaadata, et omavalitsusel on sama kallis auto, nagu on laen, mida nüüd ei suudeta tagasi maksta, siis ei tahaks uskuda, et raha ei ole. Suhtumine on selline, et küll riik ikka selle raha leiab ja mis meie sellepärast muretsema peame.

VASTU

Vormsi ja ka teiste valdade halba majanduslikku olukorda sattumine on vallajuhtide lolluste tulem. Seetõttu ei ole vaja kogu süsteemi ümber vaatama ja seadusi täiendama hakata. Omavalitsuste maksuraskustesse sattumist on võimalik vältida haldusreformi ja valdade liitumise abil. Valdade tulupotentsiaal, kulude vajadus ja suurus ei ole täna korrelatsioonis. Need vallad, kellel omal tulupotentsiaali ei jätku, liituksid naabritega. See on aga teoreetiline jutt ja sellega praegu ka tegeletakse. Kindlasti ei tohiks aga riik hakata neid nn pankrotte välja ostma. See annaks väga halva signaali. Kui on kriitiline seis tekkinud, siis tuleb valla eelarve väga kriitiliselt üle vaadata ja kõik kokku tõmmata, mis kokku tõmmata annab, ja ise lahendus leida. Riik võiks sekkuda pärast väga pikka analüüsi, kui kõik kohapealsed meetmed on juba rakendatud. Kui tegemist on rumalate otsustega, siis ei tohiks riik rahaliselt sekkuda, vaid peaks valda hoopis halvas mõttes eeskujuks tooma. Kindlasti ei tasu Vormsi näite põhjal hakata suurendama keskvalitsuse võimu omavalitsuste üle.

Hetkel kuum