19. jaanuar 1999 kell 22:00

Sulgurmehhanism tõmbab ukse mugavalt ja turvaliselt kinni

Peamised põhjused ukse sulgemiseks sulguri abil on turvalisus, mugavus, energiasääst ja tuleohutus. Uksesulgurit valides tuleks arvestada kõiki neid vajadusi.

Ukse avamiseks kulunud energia talletub uksesulguri vedrus ja seda kasutatakse uuesti ukse sulgumisel. Sulgurmehhanismi sulgemisjõud on alati väiksem kui avamistakistus. See on tingitud sellest, et osa vedru energiast, mis tekib avamise ajal, kulub sulgurmehhanismi liikuvatele detailidele. Hästi projekteeritud ukse juhtmehhanismide hõõrdumine on minimaalne, mis tagab selle, et suuremat osa vedru energiast rakendatakse ukse sulgemiseks.

Uksesulgurit võib paigaldada mitmesse kohta ümber ukse. Levinumad paigalduskohad on ukse ülaosa, ülaleng ehk piit ja uksealune põrand. Ukse konstruktsioonist tingitud ja rakendatavad paigaldusviisid mõjutavad sulgurmehhanismide kinnituskoha valikut. Sulgurmehhanismi kinnitamisviisi otsustab ukse asukoht -- kas tegemist on välis- või siseuksega.

Ukse töötamist juhtiva seadme paigalduskoht sõltub kasutatavast juhtmehhanismist, ukse mudelist ning valmistusmaterjalist ja sellest, kas uks avaneb ühes või kahes suunas. Ukse sulgurmehhanismi varuosade ja lisaseadmete lai valik pakub palju võimalusi.

Ühes suunas avaneva ukse ülaossa paigaldatakse sulgurmehhanismid, mille tavaline kinnituskoht on ukse hingepoolne (tõmbepoolne) osa.

Välisukse sulgurmehhanismi võib paigaldada ukse siseküljele. Evakueerimiseeskirjade tõttu peavad mõned välisuksed avanema väljapoole, mistõttu mehhanismi tuleks paigaldada uksetahvli välisküljele, kus see sõltub ilmastikutingimustest ja võimalikust vandalismist.

Mõnel juhtul lahendatakse probleem sel moel, et sulgurmehhanismi pööratakse üles-alla, kinnitades selle korpuse ülalengile ja varda ukse külge. Seda paigaldusviisi nimetatakse ülalengipaigalduseks.

Muudel juhtudel paigaldatakse sulgurmehhanism ukse siseküljele ja varras uksega samasuunaliselt. Kirjeldatud paigaldusviisid puudutavad käärvars-sulgurmehhanisme.

Liugvars-sulgurmehhanismi paigaldamiseks leidub mitmeid võimalusi. Sulgurmehhanismi võib paigaldada kas ukse või lengi külge ja ka selle vastaspoolele.

Sulgurmehhanismide paigaldamiseks on saadaval mitmesuguseid alusplaate, mille abil on võimalik paigaldada sulgureid ka neile ustele, millel sobiv kinnituskoht puudub.

Ukse põrandasulgurmehhanisme kasutatakse nii ühesuunaliste kui ka kahesuunaliste (pendel)uste puhul. Mõlema kinnitusviisi jaoks on saadaval lisadetaile.

Üldiselt paigaldatakse sulgur ühesuunalise ukse puhul ükskõik kummale poole ust. Ukse alaossa kinnitatud detail ühendab ukse põrandasulgurmehhanismiga. Ukse ülaosa on kinnitatud ülalengis asetseva laagri ja ukses paikneva tapi abil.

Ühesuunaliste sulgurmehhanismide lisavarustus erineb vastavalt sellele, kas see paigaldatakse puit-, teras-, alumiinium- või segamaterjalist karkassidega ustele.

Juhul, kui uks peab avanema mõlemas suunas (pendelliikumine), tuleb põrandasulgurmehhanism paigaldada ukse paksuse keskele. Ukse alla kinnitatud ühendusdetail ühendab ukse selle all oleva põrandasulgurmehhanismi võlliga. Vertikaalselt selle peale ukse ülaossa paigaldatakse tapp, mis ühendatakse ülalengis oleva laagriga.

Ukse juhtmehhanismi valivad enamasti professionaalid, sest see nõuab põhjalikku järelekaalumist. Suur osa ukse juhtmehhanismidest töötavad hästi ja usaldusväärselt, kuigi need ei ole valitud eriti hoolikalt.

Maksimaalse teostustaseme saavutamiseks tuleb tähelepanu pöörata ukse suurusele ja asendile, selle kaudu kulgevale liikumisele, ust puudutavatele ehituseeskirjadele ning ukse materjalile. Tarbetult tugeva sulguriga uks avaneb raskelt.

Autor: Mart Rosin

Hetkel kuum