18. oktoober 1999 kell 22:00

Tallinna linnapea võiks olla Sergei Ivanov

Tallinna linn seisab Eesti Vabariigi ajaloos esmakordselt situatsiooni ees, kus pealinn võib saada vene rahvusest linnapea. Tallinna uue võimuliidu kaalukeel on vene valimisliit Rahva Usaldus -- ei kolmikliit ega Keskerakond saavutanud Tallinna volikogu valimistel sedavõrd kindlat ülekaalu, et tulla võimule all-linnas.

Kolmikliit peab pakkuma Tallinna linnapea koha Rahva Usalduse liidrile Sergei Ivanovile.

Sergei Ivanovi poolt räägib tema hinnatus vene elanikkonna hulgas -- ta oli Savisaare järel seekordsete valimiste populaarsuselt teine poliitik, kogudes ligi 6000 häält. Ivanov on teist koosseisu riigikogu liige, temaga koostööd tehes tugevneksid Toompeal kolmikliidu positsioonid.

Tallinna elanikest enam kui kolmandik on mitte-eestlased. Vene rahvusest meer hõlbustab nende integreerumist eesti ühiskonda -- on olemas näide, mis kinnitab nii siinsetele mitte-eestlastele kui umbusklikule Läänele, et Eestis on eestlastel ja venelastel võrdsed võimalused. Kas neid kasutatakse, sõltub inimesest endast. Venelasest pealinnapeast on abi suhete silumisel Venemaaga.

Koostöö Ivanovi juhitava seltskonnaga on aga raskendatud, põhjuseks Eesti taasiseseisvumise ajal «intrina» ilma teinud Jevgeni Kogan, kes pääses samuti Rahva Usalduse nimekirjas linnavolikogusse. Mõrumat pilli annab kolmikliidu jaoks otsida -- kuidas nad põhjendavad oma valijaile, miks istuvad volikogus sõbralikult külg külje kõrval Kogan ja Tunne Kelam -- paraku tuleb see võimu saavutamise nimel alla neelata.

Tallinnas võimuliidu mo©odustamiseks piisab kolmikliidul Rahva Usalduse neljast ja Koonderakonna kahest kohast volikogus -- liidul oleks kokku 34 häält. Linnapea koha kõrval tuleb kolmikul loovutada ehk ka kesklinna vanema koht. Jüri Mõis jääb siseministriks edasi, mis annab kindlust, et tema käima lükatud politsei- ja haldusreform ellu viiakse.

Keskerakonna senine partner Tallinnas, Rahva Valik, jättis läbirääkimiste ukse lahti ka kolmikliidule. Alternatiivina võib kolmikliit moodustada võimuliidu kõigi vene valimisliitudega. Sel juhul tuleb aga kolmikul loovutada hoopis rohkem olulisi positsioone -- volikogu esimehe ja linnaosavanemate kohti ning linna juhtimises oleks keeruline muudatusi teha.

Kolmikliit peab vajalikele partneritele hea pakkumise tegema, muidu jääb ta neist lihtsalt ilma. Kui meie ettepanek võõristust tekitab, võib kolmik pakkuda Rahva Usaldusele riigi tasandil näiteks ministrikohta -- sellele pole Savisaarel midagi vastu panna.

Hetkel kuum