20. detsember 1999 kell 22:00

Tollimaksust päästab päritolusertfikaat

Jaanuarist 2000. aastal hakkab kehtima uus enamsoodustusrezhiimi tollimaksu seadus. Seaduse kohaselt maksustatakse tollimaksuga kolmandatest riikidest pärinevad toidukaubad.

Kolmandateks maadeks nimetatakse riike, millega Eestil ei ole sõlmitud vabakaubanduslepingut. Neist on Eesti suuremad kaubapartnerid Ameerika Ühendriigid, Kanada, Venemaa, Uus-Meremaa. Tollimaksust vabastav vabakaubandusleping on sõlmitud Ukraina, T?ehhi, Slovakkia, Türgi, Läti, Leedu, Poola, Sloveenia, Ungari, EFTA- riikidega - (Norra, Island, ?veits, Lichtenstein), EL-riikidega ja Fääri saartega. Nende riikide päritoluga toidukaubad, millega on kaasas vabakaubanduslepingus sätestatud nõuetekohaselt vormistatud päritolutõendid, on tollimaksust vabastatud (vormistusnõuded on kirjas vastava riigiga sõlmitud vabakaubanduslepingu päritoluprotokollis, mis on avaldatud Riigi Teatajates).

Päritolutõend antakse välja ja vormistatakse eksportivas riigis ja lisatakse kaubale eksportööri poolt. Tõend tuleb esitada tollivormistusel tolliasutuses.

Päritolutõendid on:

- liikumissertifikaat EUR.1

arvedeklaratsioon

Ukraina puhul lisaks EUR.1-le ka EUR.2.

Juhul, kui mingil põhjusel ei ole kaubaga tõendit kaasas, tuleb importööril tasuda tollimaks. Kui tõend esitatakse tollile tagantjärele, makstakse tollimaks tagasi.

Uue seadusega kaasneb 70-leheküljeline tolliga maksustatavate kaupade loetelu koos konkreetse maksumääraga. Seadus koos loeteluga on avaldatud Riigi Teataja I 1999, 93, 832.

Kauba tollimaksumäär sõltub kaubast ja kaubapositsioonist ehk koodist. Kaubakood määratakse vastavalt Eesti kaupade nomenklatuurile. Uuest aastast hakkab kehtima ka uus kaubanomenklatuur, mis avaldatakse Riigi Teatajas. Selgitusi kauba klassifitseerimisele on võimalik vaadata tolliameti koduleheküljel www.customs.ee.

Hetkel kuum