5. september 2000 kell 22:00

Kas strateegiline investor tähendab välisinvestorit?

Ma arvan, et siin on tegemist propagandatrikiga, võib-olla endale teatud kaasatundjate leidmiseks, et oma suhtelist positsiooni konkursis parandada. Tingimus ei ole kaugeltki selliselt sõnastatud ? erastamisseadus ei luba välisinvestorit seada kuidagi eraldi ja paremasse positsiooni. Nii et erastaja eristamine selle järgi, kas ta on välis- või kodumaine, on õiguslikult täielikult välistatud.

Samuti ei ole enamusosaluse tingimus kindlasti mitte absoluutne, vaid see on üks võimalus pakkujale tõestamaks, et strateegilisel investoril on piisav mõju selle äriühingu üle, kes pakkumise teeb. Selline nõue tuleneb erastamisprogrammist. Kuidas ta seda teeb, kas enamusosaluse kaudu või teisiti, kuid nii, et agentuuri nõukogu teda usub, on pakkuja enda asi.

Loomulikult on pakkumise tingimused kirjalikult vormistatud, kuid ma arvan, et neid on valikuliselt ja valesti refereeritud. Ma ei saa aga neid tingimusi täpselt refereerida, kuna siin on konfidentsiaalsuse nõue. Kui raudtee erastamise küsimus enam aktuaalne ei ole, võib ajakirjandus täies mahus tingimustega tutvuda ja veenduda, et ma tõtt rääkisin.

See on ammu teada, et riik tahab raudtee erastada kogemustega välisinvestorile. Aga mina ei näe küll, et siin oleks tegemist ajakirjandusliku propagandatrikiga. Olen ühe pakkuja liikmena tingimusi lugenud ja neis on nõue, mis ütleb väga üheselt ? pakkujal peab olema sees domineeriv strateegiline investor. Ja seda defineeritakse nii: juriidiline isik, kel on laialdane kogemus raudtee infrastruktuuri majandamisel ja raudteekaubavedude korraldamisel, kes omab piisavat finantsvõimsust pakkumise elluviimiseks.

Eestis pole ühtki teist ettevõtet peale Eesti Raudtee enda, kel oleks sellealane kogemus. Seega on selgelt välja öeldud, et pakkujafirmas peab olema strateegiline investor, kes kindlalt pärineb välismaalt ? Eestis sellistele tingimustele vastavat lihtsalt pole. Tingimustes on välditud sõna ?välis-?, kuid sisuliselt on mõeldud välisinvestorit. Selle väljaütlemine, mida erastamisagentuur on mõelnud, pole nüüd küll mingi propagandatrikk ? ka agentuur tõlgendab seda nii, kui hakkab pakkumisi kaaluma. Seega on ebaõiglased ka etteheited, et keegi otsib kaastunnet parandamaks oma positsioone II voorus.

Hetkel kuum