Ülo Toomsalu • 13. november 2000 kell 6:05

Sarnased kaubamärgid eksitavad

Tihti proovivad ettevõtjad oma kaupa registreerida sarnaselt tuntud kaubamärgiga, et hiilida juba sissetöötatud turuossa, kirjutab Eesti Päevaleht.

'Sarnaste kaubamärkide juhtumid pole harvad,' ütles patendiameti kaubamärgiosakonna peaspetsialist Kerli Tults. Aastas esitatakse tema sõnul keskmiselt 60 vaidlustamisavaldust kaubamärkide kohta tehtud otsuste peale. Kaubamärkide kohta teeb patendiamet aastas keskmiselt 3200 otsust, seega vaidlustatakse umbes kaks protsenti neist.

Kõige sagedasem põhjus vaidlustamiseks ongi see, et esineb varasem äravahetamiseni sarnane registreeritud kaubamärk. Kaebusi on ka selle peale, et kaubamärk on kellegi poolt registreerimiseks esitatud pahauskselt või on Eestis üldtuntud, kui kellelegi teisele kuuluv märk. Esitatud kaebustest on rahuldatud keskmiselt 27 protsenti.

Praegu on kohtus vaidlus PENOFLEX vs MAKROFLEX. Patendiamet registreeris kaubamärgi PENOFLEX ja selle vaidlustas AS MAKROFLEX leides, et PENOFLEX on tema üldtuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane ja registreerimiseks esitatud pahauskselt.

Väga palju kaubamärgivaidlusi saab arvatavasti olema alkoholi tähistamisel kasutatud kaubamärkide puhul, ennustas Tults. 'Käimas on Sovetskoje ?ampanskoje vaidlus ja arvatakse, et kellegil ei tohiks olla ainuõigust sellele kaubamärgile,' lisas ta.

Hetkel kuum