Inno Tähismaa • 27. oktoober 2004 kell 7:12

Arvutit kasutab Eestis 94% ettevõtetest

Möödunud aastal kasutas oma töös arvutit 94% ettevõtetest, teatab Statistikaamet.

Ettevõttes oli keskmiselt 12 arvutit, neist 11 interneti-ühendusega.

Kõige rohkem arvuteid oli tegevusaladel, kus domineerivad suurettevõtted ? postside ja telekommunikatsioon (keskmiselt 202 arvutit ettevõttes) ning elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus (keskmiselt 36 arvutit ettevõttes). Samuti tegevusala eripärast tulenevalt arvutiteeninduse tegevusalal (keskmiselt 42 arvutit ettevõttes).

Interneti-ühendus oli 90%-l ettevõtetest. Ligi kahel kolmandikul ettevõtetest oli interneti püsiühendus (ADSL, SDSL). 16% kasutas nii sissehelistamisteenust (modemiga interneti-ühendust) kui ka püsiühendust tavalise telefoniliini kaudu (ISDN). Juhtmeta interneti-ühendust ning püsiühendust kaabel-TV kaudu kasutas 5% ettevõtetest.

Enamik ettevõtteid kasutas internetti informatsiooni otsimiseks ning pangateenuste kasutamiseks. Veerand ettevõtteid kasutas internetti digitaaltoodete (muusika, mängud, vabavara) vastuvõtmiseks ning koolituse saamise või andmise eesmärgil. Ettevõtted kasutasid internetti aktiivselt ka avaliku sektoriga suhtlemiseks ? 87% ettevõtteid info ja 81% blankettide saamiseks ning 64% elektrooniliseks asjaajamiseks.

2003. aastal soetas interneti vahendusel tooteid või kasutas teenuseid 34% ettevõtetest. Interneti vahendusel võttis tellimusi vastu 10% ettevõtetest.

Hetkel kuum