Indrek Kald • 20. mai 2010 kell 7:47

ELF: Eesti jättis täitmata rahvusvahelise kohustuse

Tänasel Läänemeremaade keskkonnaministrite tippkohtumisel selgub, et Eesti valitsus on jätnud täitmata enda kohustuse fosfaatide kaotamisel pesuvahenditest, teatas Eestimaa Looduse Fond (ELF).

Keskkonnaminister allkirjastas vastava kohustuse aastal 2007, mil võeti vastu Läänemere kaitsekomisjoni HELCOMi tegevuskava. Tänaseks peaks olema meil läbi viidud vähemalt vastavad uuringud ja esitatud konkreetne fosfaatide keelustamise ajakava, kinnitas ELF. Rootsi ja Saksamaal kehtib keeld ammu, Lätis hakkab kehtima juunist ning Soomel, Poolal ja Leedul on esitatud keelustamise ajakava. Eesti pole aga astunud ühtki sammu, eraldanud uuringuteks ühtki krooni ega ole isegi selgeks teinud, milline ministeerium peaks probleemiga tegelema, seisab fondi teates.

"Kuigi fosfaatide keelustamine pesuvahenditest on meie rahvusvaheline kohustus, kaotab valitsuse tegematajätmisest eelkõige Eesti inimene, sest Eesti reostab kõige rohkem just iseenda rannikut," kommenteeris ELFi eutrofeerumisekspert Kristjan Piirimäe.

Fosfaatidega rämpspesupulbreid ostavad tema ütlusel väga vähesed, teadmatud tarbijad. "Ma ei näe mõistlikku põhjust, miks Eesti riik niisugust igal juhul hääbuvat rämpsmajandust toetab, keskkonna reostamise ja rahvusvahelise maine hinnaga. Tõenäoliselt keelustatakse fosfaadid direktiiviga terves ELis ja siis võib seda saasta veel üritada vaid odavalt arengumaadesse müüa," märkis Piirimäe.

ELFi kinnitusel juhtisid nad probleemile korduvalt tähelepanu aastal 2008, mil Eesti töötas välja Läänemere riiklikku rakenduskava, kuid valitsus loobus siis fosfaatide kaotamise uuringutest. Ignoreerides tõsiasja, et tegemist on eelkõige Läänemerd ohustava keskkonnaprobleemiga, sokutas keskkonnaministeerium ülesande hoopis sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnale, teatas ELF.

Sotsiaalministeerium omakorda vastas ELFi järelpärimisele, et teemaga peaks siiski tegelema keskkonnaministeerium. Keskkonnaminister ega ükski valitsusasutus probleemist ei huvitunud, riigieelarvest ega Keskkonnainvesteeringute Keskusest vahendeid uuringute läbiviimiseks ei taotletud.

Tatjana Tšernjak sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnast kinnitas ELFile, et

siseriiklike piirangute kehtestamiseks fosfaatide kasutamise kohta pesuvahendites tuleks Eestis probleemi analüüsida, sh keskkonna saastatust fosfaatidega ning teha mõjuanalüüs. "Sotsiaalministeeriumis ei ole käesoleval ajal vahendeid selliste uuringute tegemiseks. Arvame, et ettepaneku keelustada fosfaatide kasutamine pesuvahendites ning vastavad uuringud, mis põhjendavad sellise ettepaneku vajalikkust, samuti asjakohase mõjuanalüüsi peaks tegema keskkonnaministeerium," selgitas ta.

Osades pesuvahendites kasutatakse fosfaate puhastusagentidena, mis tagavad pesupulbri efektiivse toimimise. Need fosfaadid satuvad aga pesumasinast reovette ning sealt osaliselt ka Läänemerre, põhjustades selle eutrofeerumist. Juhul kui suvel tuleb pikem soojalaine, võivad fosfaatidest toituvad Läänemere mürgised sinivetikad supelrandades vohama hakata. Samas müüakse kõikides poodides ka fosfaadivabu pesupulbreid, mis pesevad pesu vähemalt sama hästi ega ole kallimad.

ELF on teinud ka Eesti pesupulbritootjaile igal aastal toodete parendamise teemal koostööettepaneku, kuid tootjaid ühendav Eesti Keemiatööstuse Liit on need järjekindlalt tagasi lükanud.

18.-21. maini toimub Moskvas HELCOMi Läänemere äärsete riikide tippkohtumine, kus osalevad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, ministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja merekeskkonna osakonna juhataja kt Sulev Nõmmann. Ministrite tänasel kohtumisel tutvustavad delegatsioonid Läänemere tegevuskava rahvuslikke rakenduskavasid.

Hetkel kuum