Silvia Kruusmaa • 13. september 2010 kell 11:57

Riigikohus: poliitikute jaoks ei peaks valimiskampaania olema ebameeldivus

Täna saatsid riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi (PSJVK) nõunikud riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehele kirja, milles ei nõustunud riigikogu plaaniga muuta põhiseadust, vähendades valimisaastate arvu.

Riigikohtu nõunike arvates pole põhiseaduse muutmise põhjus selge. Raske on tõsiselt võtta põhiseaduse muudatuse põhjendust, et valimiskampaaniad mõjuvad negatiivselt poliitilise debati kvaliteedile, teatas riigikohus. „Tahtmatult võib siin tekkida paralleel Konstantin Pätsi 1934. aastal väljendatud mõttega, et Eesti rahvas on poliitikast väsinud," seisab kirjas.

Nõunikud märkisid, et poliitikute jaoks ei peaks valimiskampaania olema ebameeldivus, mida iga hinna eest vältida. Demokraatlikus riigis on valimistel täita oluline roll – just läbi valimiste teostab rahvas oma kõrgemat võimu ning kampaania on valimiste läbiviimiseks vajalik eeltöö, mis on mõeldud valija abistamiseks valimisotsuse langetamisel. Poliitikud kui poliitilises debatis osalejad ning valimiskampaania korraldajad on need, kellest sõltub kampaania sisu ja kvaliteet.

Nõunikud seavad kahtluse alla ka valimisaastate arvu tegeliku vähenemise. "Eelnõu näeb ette, et erakorraliselt valitud riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu või president ei jää ametisse täisajaks, vaid üksnes järgmiste korraliste valimisteni jäänud ajaks. Sellisel juhul toimuvad ühe valimisperioodi jooksul kahed valimised (erakorralised ja korralised) ühtede asemel. Valimisaastate arvu see ei vähenda ega aita kaasa ka poliitika järjepidevusele," leiavad nõunikud oma kirjas.

Samuti rõhutavad nad, et erakorralistel valimistel näiteks kuueks kuuks valitud rahvaesindaja roll muutuks ebamääraseks ja kahaneks inimeste arv, kes sooviksid kandideerida. Kahaneks ka valimisaktiivsus.

54 riigikogu liiget algatasid 3. juunil 2010 põhiseaduse muutmise eelnõu, mis paneks valimised toimuma kindlas rütmis, kahel „valimisaastal“. Ühel aastal toimuksid riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised; teisel aastal Euroopa Parlamendi ning presidendi valimised. Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab eelnõud 16. septembril.

18. juunil 2010 avaldasid riigikohtu PSJVK nõunikud arvamust ka põhiseaduse kultuuriväärtuste kaitsmise sättega täiendamise kohta.

Hetkel kuum