27. oktoober 2010 kell 3:58

Tahame III samba välja suretada?

Kavandatav tulumaksuseaduse muudatus, mis käsitleb tööandja  tehtavaid sissemakseid töötaja III sambasse, on Äripäeva arvates praeguses olukorras mõttetu ja ajale jalgu jäänud.

Niisamuti kui ei motiveeri inimesi osa palka III samba sissemaksetes saama. Kavandatav boonus tööandjatele – sissemakseid töötaja III sambasse ei käsitleta enam erisoodustusena ja need vabastataks erisoodustuse tulumaksu osast – on liiga väike. Tegelikult lausa olematu.

Tööandjad soovitakse viia sisuliselt samale pulgale töötajatega, kes on saanud tulumaksuvabalt investeerida III pensionisambasse kuni 15 protsenti oma sissetulekust juba viimased kaksteist aastat. Lisaks nn boonusele on muudetud III sammas demotiveerivaks kõrgepalgaliste jaoks (aastapalgaga üle 40 000 euro), kuna sissemaksete laeks on määratud 6000 eurot aastas.

Praegu on III sambasse kogutud summad ca kümme korda väiksemad II sambasse kogutud summadest. Sellega ei saa mitte rahul olla.

Kui me tahame, et riigi ehk maksumaksja kohustus tulevasi pensionäre toetada kahaneks märgatavalt, tuleb investeerimine III sambasse atraktiivseks teha ka tööandjale. Selleks on aga vaid üks tee – teha sissemaksed töötaja pensionisambasse osaliselt sotsiaalmaksuvabaks. 10 protsendipunktine sotsiaalmaksu soodustus iga krooni eest, mis III sambasse pannakse, oleks aga kahtlemata motiveeriv. Näiteks. Jah, sotsiaalmaksu laekumine riigieelarvesse kahaneks. Kuid hetkelist maksulaekumise kadu aitab kompenseerida tulevikukasu, kui üha lisanduvate pensionäride sissetulek suureneb, mis omakorda vähendab aastate pärast survet pensionite tõstmisele.  

Äripäev kahtleb sügavalt, et seadusemuudatuse väljatöötajate välja käidud eesmärk – suurendada inimeste huvi ja valmisolekut ka pensionisüsteemi III sambas – esitatud viisil täituks. Enamgi veel. Pigem on põhjust ennustada, et paindlikud investeerimiskontod söövad tänaseks tosin aastat tegutsenud III samba tulevikus päris välja, kui ei asuta vabatahtlikku pensionisammast tõsiselt reformima. Teadupoolest käivitub järgmisest aastast investeerimiskontode süsteem, mille kaudu võivad eraisikud investeerida maksuvabalt praktiliselt kõikidele reguleeritud väärtpaberiturgudele. Maksuvabalt, st kuni kasumi väljavõtmiseni – sisuliselt võrdsustatakse eraisik ses mõttes firmaga. Jah, III sammas pakub tulumaksuvabastust, kuid on see-eest investeerimiskontoga võrreldes tunduvalt jäigem. Investori, eriti teadlikuma investori jaoks on aga vabadus oma investeeringuga ümber käia vägagi oluline ja seega võib ennustada investeerimiskontodele üsna head tulevikku.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum