Rivo Sarapik • 2. aprill 2012 kell 5:36

H-tähe näitamine reklaamimaksu eest

Tallinna ringkonnakohtu otsuse kohaselt peab Hesburger kaubamärgi "H" ja "Hesburger" eksponeerimise eest reklaamimaksu maksma.

Kiirtoidukett Hesburger vaidlustas Tallinna halduskohtus ettevõtlusameti korralduse, millega neid kohustati esitama reklaamimaksu deklaratsioone, kirjutab Õhtuleht.

Kohus rahuldas kaebuse selles osas, millega Hesburgerit kohustati esitama reklaamimaksu deklaratsioone kaubamärgi "H" ja "Hesburger" eksponeerimise eest Hesburgeri sissesõiduteenust pakkuvate toitlustuskohtade lähedal.

Nüüd Tallinna ettevõtlusameti kaebust arutanud ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja jättis uue otsusega Hesburgeri kaebuse tervikuna rahuldamata.

Äripäev kirjutas mullu suvel, et Tallinna Ettevõtlusameti juht Marek Jürgenson soovitab peateest eemal asuval ettevõttel klientide enda juurde suunamisel kasutada liiklusmärki, sest seda ei maksustata reklaamimaksuga.

Kaubandus-Tööstuskoda päris eelmisel aastal Tallinna Ettevõtlusametilt, et saada selgust reklaamimaksu kohaldamise kohta Tallinnas. Kirjast selgus, et Tallinna Ettevõtlusamet küsib reklaamimaksu ka teeviitadelt, kaupade või teenuste loetelult müügikoha aknal või tootetutvustustelt vitriinil.

Koja liikmeile valmistasid reklaamimaksuga enim peavalu:

- kaubamärkide ja brändide eksponeerimine - mitut kaubamärki esindavate ettevõtjate hinnangul pole päris selge, millisel juhul ja millisel mitte käsitleb Ettevõtlusamet eksponeeritud kaubamärke reklaamimaksu objektina. Kojale teadaolevalt on esinenud juhtumeid, kus mitme kaubamärgi eksponeerimisel on reklaamimaksust vabastatud üks kaubamärk ning ülejäänute eest kohustatud maksu tasuma.Samuti on aluseks võetud eristamisel ka see, kas kaubamärgi eksponeerija on ise kaubamärgi omanik või volitatud esindaja. Maksu kohaldamisel on eristatud veel ka, kus kaubamärk on esitatud - näiteks ehituse või väljaspool seda.

- mis teavet käsitletakse reklaamina? Probleem on, et amet käsitleb automaatselt igasuguse teabe eksponeerimist reklaamina, mille kohta seadus otseselt ei ütle, et tegemist on reklaamina - näiteks kaubade ja teenuste loetelu või tootetutvustus müügikoha aknal, müügikohast eemal asuvad müügil olevad autod, informatiivsed ja kohustuslikus korras nimekirjade avaldamine.

- müügikohta suunamine. Probleem on siseõues või suurest teest eemal asuva müügikohtade puhul, milleni suunavat tee ääres asuv viita või territooriumi kaarti ettevõtete nimedega, aga ka maja küljel asuv plekktahvel ettevõtete nimedega või toidukoha menüü on ameti hinnangul reklaamiks loetud.

Hetkel kuum