Silvia Kruusmaa • 8. juuni 2011 kell 8:22

Ekspress Grupi portaalid kopeerisid ebaseaduslikult automüügikuulutusi

Harju Maakohus tuvastas, et AS Eesti Ajalehed ja AS Delfiga seotud internetiaadressidelt kopeeriti portaalist auto24.ee ebaseaduslikult tuhandeid automüügikuulutusi.

Harju Maakohtu 7. juuni 2011.a kohtuotsuse kohaselt on AS-le Eesti Ajalehed kuuluvate ekspressauto. ee internetiaadresside poolt ajavahemikul 2009.a november kuni 2010.a veebruar tehtud 68 577 ebaseaduslikku päringut auto24.ee portaali ning üksnes 22. mai 2009.a seisuga sisaldas ekspressauto.ee kokku 3422 auto24.ee lehelt ebaseaduslikult kopeeritud automüügikuulutust.

Kohtuotsusega rahuldati AS Sanoma Baltics hagi AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi vastu ning keelati viimatinimetatutel auto24.ee portaalis avaldatud teoste kopeerimine ning andmebaaside kasutamine ilma AS Sanoma Baltics eelneva kirjaliku loata. Kohus kohustas AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi solidaarselt tasuma AS-le Sanoma Baltics saamata jäänud 32 kuu litsentsitasu  summas 60 000 eurot.

AS Sanoma Baltics juhatuse liikme Margus Tombergi kinnitusel on AS Eesti Ajalehed kopeerinud portaalis avaldatud automüügikuulutusi koos fotodega ja avaldanud need oma nime all veebilehel ekspressauto.ee juba alates 2007.a lõpust. Nimetatud  tegevus ei lakanud ka hoolimata mitmest kirjalikult esitatud palvest rikkumine lõpetada.

AS-i Sanoma Baltics esindava Advokaadibüroo Glimstedt vandeadvokaat Marko Tiimani ja advokaat Hele Karja sõnade kohaselt on tegemist pretsedenti loova kohtuotsusega andmebaasi omanike intellektuaalse omandi kaitse tagamisel. Kohus kinnitas andmebaaside kaitse direktiivile tuginedes AS Sanoma Baltics poolt loodud portaali kui andmebaasi autoriõigustega kaitstust ning rikkujate reaalset vastutust. 

Automüügiportaal auto24 on üks suurimaid autokuulutuste avaldajaid Eestis, mille omanikuks on AS Sanoma Baltics(mille omanik on omakorda SANOMA NEWS OY). Portaali vahendusel saab sisestada sõidukite müügikuulutusi, teostada sõidukite ostmiseks otsinguid ja tutvuda muu kasuliku sõidukeid puudutava informatsiooniga.

Hetkel kuum