Indrek Kald • 29. september 2011 kell 8:09

Fiktiivse äriühingu kaudu elamisluba tulevikus ei saa

Siseministeerium valmistab lähiajal ette välismaalaste seaduse muudatused, mis välistaksid võimaluse fiktiivse äriühingu moodustamisega elamislubade saamiseks.

Võrreldes 2010. aastaga on tänavu enam kui kahekordistunud isikute hulk, kes on taotlenud elamisluba töötamiseks Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena. Siseministeeriumi analüüsist ilmnes, et nimetatud tähtajalise elamisloa liiki kasutatakse ära lihtsamalt Eestis elamiseks või Schengeni alal viibimiseks õigusliku aluse saamiseks.

Selgus, et paljudel juhtudel luuakse äriühing üksnes selleks, et saada välismaalastele elamisloa taotlemiseks alus. Seetõttu kehtestas siseminister käesolevaks aastaks tähtajalise elamisloa töötamiseks Eestisse registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena arvestatavaks piirmääraks 580, mistõttu sel aastal enam sellel alusel elamisluba töötamiseks ei saa.

Siseministril on suurema sisserände piirarvu kehtestamise järel kavas kehtestada määrusega sisserände piirarvu jagunemine elamisloa taotlemise aluste järgi, et toetada seeläbi tähtajaliste elamislubade andmist eelkõige kõrgeltkvalifitseeritud tööjõule ja toetada ettevõtlust.

Hetkel kuum