Silvia Kruusmaa • 10. november 2011 kell 5:55

Paljastati suur küberpettus

Politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna, Riigiprokuratuuri, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, FBI, NASA ja USA prokuratuuri koostööna peeti 8. novembril kinni kuus meest ja üks naine, keda kahtlustatakse ulatuslikus arvutikelmuses ja rahapesus. Kahtlustused on esitatud ka viiele nende kontrolli all olevale äriühingule.

Kahtlustuse kohaselt organiseeris Vladimir (31) alates 2007. aastast kuni selle nädalani pahavara väljatöötamist ja levitamist ning selle pahavara kasutamise tulemusel saadud kriminaalse tulu varjamist. Pahavara võimaldas kontrollida nakatatud arvutite seadeid ning suunata arvuti kasutaja pahavara haldaja poolt ette antud internetilehtedele. Selle tegevuse tulemusel asendati arvuti kasutaja poolt külastatud veebilehtedel näitamiseks mõeldud reklaam teiste reklaamiandjate reklaamiga. Samuti asendati arvuti kasutaja poolt sooritatud internetiotsingute tulemustes sisalduvaid linke, eesmärgiga suunata arvuti kasutajad nende poolt eelnevalt määratud veebilehtedele. Kahtlustatavad said raha, kui kasutajad reklaami või internetilehte vaatasid ning sellel klikkisid. Kokku nakatati pahavaraga vähemalt 4 miljonit arvutit ca 100 erinevas riigis. Teiste hulgas nakatati ka USA erinevate riigiasutuste, näiteks NASA arvutid.

Riigiprokurör Piret Paukštyse sõnul tehti kahtlustuse kohaselt pangakontodele laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks toiminguid ligikaudu 21,5 miljoni USA dollari ning rohkem kui 560 000 euro väärtuses. „Nende kuritegude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust nii Eestis kui ka Ameerika Ühendriikides ning kahe riigi õiguskaitseasutused on teinud juba pikemat aega tõhusat koostööd,“ lisas riigiprokurör Paukštys.

Politsei- ja piirivalveameti politseikapten Kalmer Viska sõnul viidi kahtlustatavate kinni pidamiseks läbi üks viimaste aastate mastaapsemaid ning keerulisemaid politseioperatsioone. „Eri riikide jõuametkonnad pidid tegutsema ideaalselt sünkroonis, et kahtlustatavad ei saaks üksteist hoiatada ning asuda tõendeid hävitama. Harjumaal ja Tartus oli politseioperatsiooni kaasatud kokku ligi 70 ametnikku, sealhulgas K-Komando.“

Eesti kriminaalmenetluse raames on kahtlustus esitatud Vladimirile, keda  kahtlustatakse kuritegeliku ühenduse loomises ning rahapesus, mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, suures ulatuses ja vähemalt teist korda. Lisaks kahtlustatakse kolme meest ja ühte naist kuritegelikku ühendusse kuulumises ning rahapesus suures ulatuses. Kokku on seega Eesti kriminaalmenetluses kahtlustatavad neli meest, üks naine ning viis juriidilist isikut.

Lisaks eelnevale on kuuele Eestis kinnipeetud mehele Ameerika Ühendriikides esitatud süüdistus  internetipettuses, pahavara levitamises, arvutisüsteemi toimimise takistamises ja vandenõu organiseerimises. Seega on neli Eesti kriminaalmenetluses kahtlustuse saanud meest ning veel kaks Eestis kinnipeetud isikut saanud süüdistuse Ameerika Ühendriikide seaduse alusel. Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse nende kuue isiku USA-le väljaandmiseks.

9. novembril võttis kohus kõik füüsilisest isikust kahtlustatavad prokuratuuri taotlusel vahi alla.

Foto: Politsei- ja piirivalveamet
Hetkel kuum