28. jaanuar 2012 kell 6:06

Linnupõld: Euroopa käivitab rahapressid, et võlgu ära maksta

Euroopa paneb võlgade tasumiseks tööle rahapressid, investeeritud vara tootlus peab selleks võimsa inflatsiooniga sammu pidama, ütles peagi Swedbank Investeerimisfondide juhiks saav Loit Linnupõld.

Äripäeva küsimustele vastab Loit Linnupõld:

Kui kaua te Swedbanki tööettepanekut kaalusite?Me alustasime Swedbankiga rääkimist kuskil detsembri alguses ning lepingu kirjutasime alla jaanuari keskel.

Milles võimaldab Swedbanki pakutud töökoht end rohkem realiseerida kui teie praegune amet Nordeas?Ma usun, et Swedbanki Investeerimisfondide juhina on mul palju enam otsest kontrolli oma töö tulemuste üle.

Kui pikas perioodis end Swedbanki Investeerimisfondide juhina näete?Vastavalt Swedbanki Investeerimisfondide põhikirjale on juhatuse liikme volituste kestvuseks kaks aastat. Vaadates tänast olukorda investeerimis- ja pensionimaastikul jätkub tegevust ilmselt oluliselt kauemaks ning oleksin hea meelega selles valdkonnas pikemalt.

Mida tahaksite selle aja jooksul Swedbanki Investeerimisfondide töös muuta?Sellele küsimusele on mul hetkel vara vastata. Usun, et meil on olemas hea meeskond nii kohalikul kui ka grupi tasandil ning see on hea vundament. Oleme rääkinud nii Eestis kui Rootsis erinevatest arenguplaanidest ning tegevuskavadest, kuid hetkel on seda vara kommenteerida.

Mida ootab teilt uus tööandja, Swedbank, et investeerimisfondide juhina ära teeksite?Jällegi, võibolla veidi vara kommenteerida, kuid paar märksõna võiks olla näiteks:- pensionifondide turuliidri staatuse tagamine;- Baltimaade ja Rootsi investeerimismeeskondade koostöö arendamine;- hea koostöö tagamine erinevate sisemiste ja väliste huvigruppide vahel.

Kas pooldate ideed, et Eesti fondid võiks investeerida rohkem raha koduturule?Fondide esmane eesmärk on teenida kokku lepitud riskitasemel maksimaalset tulu, mida osakuomanikele edasi kanda. Usun, et kõik fondijuhid on pädevad otsustama, kuhu, millal ja kui palju peaks selleks investeerima. Kindlasti võiks ja peaks fondijuhid jälgima koduturul tegutsevaid ettevõtteid, et neisse õigel hetkel investeerida.

Samas ei pruugi iga hinna eest koduturule investeerimine olla kooskõlas osakuomanike huvidega – näiteks juhul, kui kohaliku turu hinnatase on ebamõistlikult kõrge või puuduvad atraktiivsed investeerimisobjektid.

Ehk siis – ideega olen põhimõtteliselt päri, kui on olemas fondi investeerimisstrateegiaga kooskõlas investeerimisobjektid. Fondivalitsejate rolliks on omada mõistlikku sisemist protsessi, mis ei takistaks vajadusel koduturule investeerimist.

Miks on eestlaste huvi investeerimisfondide vastu leige, kui kohustuslik II sammas välja arvata?Ma arvan, et siin on mitu põhjust, näiteks:- segane olukord globaalsetel investeerimisturgudel ning sellega kaasnev ebakindlus;- elukalliduse jätkuv kasv, mis ei jäta enamikele inimestele võimalust säästa – kogu nende sissetulek kulub elementaarse elukvaliteedi tagamisele;- ebapiisav majanduslik kirjaoskus, mistõttu inimesed ei pea enda tulevikku säästmist oluliseks ning eelistavad pigem kohe tarbida.

Mida saaks ja peaks fondidesse investeerimise huvi kasvatamiseks tegema?Kaks peamist tegevusvaldkonda võiks olla:- inimeste majanduslik/rahanduslik harimine;- professionaalne nõustamine ning sellele järgnev müügitegevus.

Milline on teie isiklik nägemus Euroopa võlakriisi ja maailma majanduse suhtes?Ma arvan, et kriisist väljumiseks pannakse rahapressid tööle, kaasnev inflatsioon muudab kohustuste reaalväärtuse väiksemaks ning seeläbi on raskustes võlgnikel kergem oma võlgasid nominaalväärtuses kustutada. Ilmselt toob see kaasa kõikide säästude väärtuse vähenemise, mistõttu peaks olemasolevad säästud paigutama inflatsiooniga sammu pidavatesse varadesse.

Kuhu te ise praegu investeerite?Ma olen ostnud erinevate teemade ja piirkodade arenguga seotud struktureeritud tooteid, mis tagavad investeeringute põhiosa säilimise ning annavad võimaluse saada piisavat kapitalikasvu.

Samuti olen jätkanud investeerimist kolmanda samba pensionifondidesse seaduses sätestatud maksimaalsel määral. See on ühelt poolt vajalik, et tagada hea äraelamine pensionipõlves ning mõistlik, kasutamaks ära riigi poolt loodud maksusoodustusi.

Kuhu soovitate sõpradel-tuttavatel investeerida, kui nad teilt sellist nõu küsiksid?See sõltub väga sõbra või tuttava finantsolukorrast, riskitaluvusest ning investeerimiseesmärkidest. Minu esimeseks soovituseks oleks läbida korralik investeerimisnõustamine, võialuse korral nii kodupangas kui ka mõne konkurendi juures ning siis saadud soovituste põhjal edasi otsustada.

Autor: Raivo Sormunen, Anne Oja

Hetkel kuum