Sirje Rank • 27 märts 2012

OECD: Euroopa vajab tulemüüriks vähemalt triljon eurot

Sel nädalal kogunevatel euroala rahandusministritel tuleb euroala abifondide tulejõud tõsta vähemalt triljonile eurole, ütles Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD peasekretär Angel Gurria.

Euroala päästefondid pole oma praeguses mahus piisavad, et turgude usaldust taastada, ütles Gurria. Piisavalt tugev tulemüür on vajalik, et anda liikmesriikidele aega reformide läbiviimiseks, Euroopa majanduskasvu kiirendamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks.

„Ehkki pole kindel, et fonde kunagi sellises mahus vaja läheb, aitab usutava tulemüüri olemasolu usaldust taastada,“ nendib OECD täna avaldatud ülevaade Euroopa majandusest.

OECD kordas täna oma novembrikuist prognoosi, mille järgi euroala majandus kasvab tänavu 0,2% ja tuleval aastal 1,4%. Euroopa Keskpank kärpis sel kuul oma prognoosi, ennustades euroala tänavu 0,1% majanduslangust.

Euroopa Keskpangal soovitab OECD kaaluda veelgi likviidsuse lisamist ja intressimäärad all hoida, kui võlakriis peaks uuesti ägenema ja niigi nõrga majanduskasvu ohtu seadma.

„Meetmed, mida on juba rakendatud eelarvedistsipliini parandamiseks, likviidsuse lisamiseks ja majanduskasvu ergutavate reformide elluviimiseks – eelkõige Kreekas, Itaalias, Portugalis ja Hispaanias – on oluline samm majanduskasvu väljavaadete paranemise suunas, kuid lahendamist ootavad probleemid on jätkuvalt väga suured,“ ütles Gurria pressiteate vahendusel.

Tasakaalust väljas majandus, eelarved ja pangandus on viinud olukorda, kus pangad on nõrgad, tööpuudus kõrge ja majanduskasv aeglane.

OECD ülevaade kutsub üles ambitsioonikatele reformidele kaupade ja tööjõu turul, maksusüsteemides ja hariduses, et taastada konkurentsivõime, ergutada kasvu ning vähendada visalt kõrgel püsivat tööpuudust. Eriti kõrge tööpuudus valitseb noorte seas.

Suur kasutamata potentsiaal on ühisturul. OECD nendib, et mitmed rahvusriigi tasandil erinõuded, paindumatus ja ELI tasandil kehtestatud reeglite mittetäitmine pärsivad piiriülest ettevõtlust ja töökohtade loomist, õõnestades ELi konkurentsivõimet. Kiiresti on vaja edasi liikuda teenuste turu avamisega. Raport kutsub igat liikmesriiki üles tuvastama need tõkked, mis ei lase sellel ELi 500 elanikuga ühisturust täit kasu saada.

Raport nendib, et ELis on üle 24 miljoni töötu, kuid sellest hoolimata tunnistavad pea kõik liikmesriigid oskustööjõu nappust mitmetel alualadel. Tööjõu liikuvus Euroopa piires on tagasihoidlik.

OECD nimetab ka vajadust radikaalselt ümber vaadata finantssektori reguleerimine ja järelevalve. Euroopa vajab tõhusat süsteemi kriiside lahendamiseks. Ning ülemäära tihedad sidemed kodumaiste pankade ja valitsuste vahel ei saa samal moel jätkuda.

Hetkel kuum