Silvia Kruusmaa • 28. juuni 2012 kell 12:06

Harjumaa KOVid muudavad jäätmeturu jõujooni

Üheksa Harjumaa omavalitsust asutas täna jäätmehoolduse paremaks toimimiseks MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus.

„Üsna kindlalt võib nüüd öelda, et alates tänasest pole olukord Eesti jäätmeturul enam endine,“ ütles uue MTÜ juhatuse liige Viimsi abivallavanem Margus Talsi. „Kui Eestimaa reeglina üpris väikesed vallad ei ole seni suurtele jäätmekäitlejatele väga võrdsed lepingupartnerid olnud, siis täna asutatud Keskusega see olukord muutub.“

Keskuse üks peamistest ülesannetest ongi oskusteabe koondamine ja kohalike omavalitsuste eest jäätmekäitlejate leidmiseks ühishangete korraldamine. „ Me oleme seda meelt, et järgmised hanked peaks olema kaheosalised: jäätmete töötlemiskoht ja jäätmevedajad tuleks leida eraldi hangetega,“ ütles Margus Talsi. „See tooks hangetele rohkem osalejaid – võimaluse saaks ka sellised jäätmevedajad, kel täna oma ümbertöötluskoht puudub ja sellised töötlejad, kel vedamisressurssi pole.“

Ühisteenuste Keskuse võimalike tööülesannetena nimetas Harjumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Tõnu Tuppits omavalitsuste jäätmekavade, -hoolduseeskirjade ja muu dokumentatsiooni ajakohastamist, jäätmevaldajate registri pidamist, hangete koostamist jäätmejaamade operaatorite ja ohtlike jäätmete käitlejate leidmiseks, Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluste koostamist ja paljut muud, mis on täna valdadele arvestatavaks halduskoormuseks.

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus on täna asutatud organisatsioon, mille eesmärgiks on kavandada ja korraldada ja arendada jäätmehooldust Harjumaal, tagada jäätmehoolduse kui avaliku teenuse parem kättesaadavus, teenuste kvaliteedi ja hinna ühtlustamine regioonis ning säästva arengu põhimõtete järgimine. Keskuse asutas 9 Harjumaa omavalitsust – Harku, Jõelähtme, Kernu, Kiili, Kose, Nissi, Padise, Raasiku ja Viimsi vallad ning sellega liitumist kaalumas on veel hulk valdu.

Hetkel kuum