5. november 2012 kell 21:00

Uus firma jätkab Facio võtetega

Ehitusettevõtja Toomas Trompiga seotud firma Riito Ehituse OÜ ja OÜ Elinord Ehitus on edukad tegijad riigihangetel, kuid alltöövõtjatega kordub sama käekiri, millega Tromp sai tuntuks ehitusfirma Facio tegevust suunates. Alltöövõtjatele jäädakse tööde eest võlgu ning otsitakse ettekäändeid tööde eest lubatud tasu vähendamiseks.

Üks alltöövõtjatele probleemne ehitus asub Tallinnas aadressil Siidisaba 7, kus tehakse Tallinna Tehnikakõrgkooli ühiselamu ehitustöid. Tööde tellija on Riigi Kinnisvara AS ja peatöövõtja Riito Ehituse OÜ.

Üks ettevõte, kellele ei ole Riito Ehitus korralikud arveid maksnud, on Baltic Roof Service, kes tegi objektil katuseehitustöid. Baltic Roof Service’i  omaniku Rauno Roosilehe kannatus katkes ja ettevõtet esindav advokaadibüroo Ahas & Heringson esitas hiljuti Riito Ehitusele pankrotihoiatuse.

Pankrotihoiatus mõjus, sest pärast mitu kuud kestnud vaikust tasus Riito Ehitus möödunud nädalal Baltic Roof Service’ile 9074eurose võla.  Koos vahepeal tekkinud võla tasumisega esitas aga Riito Ehitus alltöövõtja vastu hulgaliselt pretensioone, mistõttu kardab Roosileht, et lõppsumma kättesaamisega tekib tema firmal probleeme. Hiljemalt 5. detsembril peaks Riito Ehitus tasuma Baltic Roof Service’ile lõpparve ehk veel 9000 eurot.

Arvete tasumisega venitatakse. Riito Ehituse OÜ senine käitumine tekitab Rooosilehes kahtlusi, et praegu otsistakse erinevaid põhjusi, et jätta lõpparve täismahus tasumata. Roosilehe sõnul ei ole Riito Ehitus oma alltöövõtjatele kunagi korralikult maksnud. “Esimene kuu maksti ära, teise arve eest maksti üle poole ja ülejäänud jäi nii, nagu jäi,” lausus Roosileht. Praeguseks on Baltic Roof Service oma töö Siidisaba 7 objektil lõpetanud.

Äripäeva andmetel esitas Riito Ehituse vastu pankrotihoiatuse veel üks alltöövõtja, kes andis võlavaidluse lahendada inkassofirmale. Selle alltöövõtjaga sõlmis Riito Ehitus pärast pankrotihoiatust võla tasumiseks maksegraafiku.

Siidisaba 7 asuva ehitusobjekti projektijuht Raido Kana on alltöövõtjatele pidevalt kinnitanud, et tema on kõik paberid allkirjastanud ja andnud raamatupidamisele. Arvete tasumisega viivitamise põhjust tema enda sõnul ei tea.

“Kohe-kohe peaks tulema,” on Riito Ehituse objektidel alltöövõttu tegevatele ettevõtjatele tuntud väljend. Kui aga selle selgitusega ei lepita, siis hakatakse tehtud töödes puudusi otsima.

Esimest korda põhjendas Raido Kana OÜ Baltic Roof Service’ile arvete tasumata jätmist alltöövõtja kehva tööga alles 24. oktoobril – veidi enam kui tund aega pärast pankrotihoiatuse esitamist, kusjuures tööd olid selleks ajaks juba ligi kaks kuud valmis.

Roosileht tõdes, et enne, kui hakkas tegema koostööd Riito Ehitusega, uuris ka tausta. “Oli lootus, et ehk läheb teisiti,” märkis Roosileht, kelle sõnul algas koostöö hästi ja lepetest peeti alguses kinni ning suheldi normaalselt. Probleemide tekkimisel soovitas aga ehitussektoris aktiivselt tegutsev sugulane tal pöörduda abi saamiseks advikaadibüroo poole.

Riito Ehitus on Äripäeva huvist meelitatud. Riito Ehitus kinnitab, et ettevõte on maksujõuline. “Täname huvi tundmast meie ettevõtte vastu. Oleme Äripäeva tähelepanust meeldivalt puudutatud,” teatas Riito Ehituse juhatuse liige Erik Liiv. Ta märkis, et  Riito Ehituse OÜ on Eesti ehitusturul tegutsenud aktiivselt alles kaks aastat ning ta ei osanud sellist huvi loota.

Liiv märkis, et nad on küll ühe alltöövõtja käest saanud pankrotihoiatuse, aga mingit reaalset põhjust selleks ei ole olnud ja üleeilse seisuga neil pole ka selle firma ees võlgnevust.

“Oleme väike ehitusettevõte ning ei ole suutnud koguda veel piisavaid rahalisi vahendeid, et tellijatelt raha saamata suudaks kõik kulud tasuda. Paraku on üldteada, et arvete laekumine praegusel ehitusturul valdavalt riigihangete raames on pikk ja mitu kuud kestev protsess. Võime aga kõigile kinnitada, et tehtud töö eest ei jää raha kellelgi saamata ning oleme jätkusuutlik ja maksejõuline firma,” selgitas Liiv. Tema äriaprtnerilt Toomas Trompilt ei õnnestunud Äripäeval kommentaari saada.

Riito Ehituselt mitmeid ehitustöid telliva Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liikme Elari Udami sõnul jälgib RKAS seda, et ehitusfirmal ei oleks maksuvõlga. “Tellija on tihtipeale teadlik sellest, et hanke võitnud konkreetse ehitusettevõttega võivad kaasneda riskid lepingu täitmisel, ent riigihangete seaduse kohaselt on hankija kohustatud lepingu sõlmima, kui pakkujal ei ole maksuvõlga hankemenetluses määratud kindlatel kuupäevadel,” rääkis Udam.

Suhted alltöövõtjaga pole tellija kontrollida. RKAS ei saa kontrollida maksekäitumist alltöövõtjate suhtes. Udam tõdes, et kui peatöövõtja jätab alltöövõtjatele nõuetekohaselt tehtud tööde eest tasumata, siis on see taunimisväärne, kuid tellija ei ole kohustatud ega saagi kontrollida peatöövõtja ja alltöövõtjate vahelisi (rahalisi) suhteid.

“Tellija ei saa praegu sekkuda töövõtja ja tema alltöövõtjate omavahelistesse suhetesse. Küll aga on Euroopa Liidus ettevalmistamisel vastav direktiiv, mille kohaselt saaks tellija peatöövõtjale maksmise asemel maksta tehtud töö eest otse alltöövõtjale,” selgitas Udam.

Riito Ehituse OÜ-l on RKASi tellimusel ehitustööd käimas kolmel objektil: Tallinna Tehnikakõrgkooli ühiselamu, Merimetsa Tugikeskuse ja Imastu Koolkodu rekonstrueerimisel. Tallinna Tehnikakõrgkooli ühiselamu rekonstrueerimistööd on praktiliselt valmis ning praegu tehakse veel viimaseid mõõdistus- ja häälestustöid.

Tallinna haridusameti tellimusel ehitab Riito Ehitus Tallinna Heleni Kooli õpilaskodu D-korpust. Tööde lõpetamise tähtaeg on selle aasta 20. detsember.

“Olulisi probleeme ei ole olnud. Järelevalve hinnangul on töövõtja praeguse seisuga töödega enam-vähem graafikus,” kommenteeris Tallinna haridusameti haldusosakonna juhtivspetsialist Maire Vaske. Ta lisas, et tema ei ole kuulnud, et Riito Ehitusel oleks probleeme.

Elinord Ehitusega leping lõpetatud

RKAS lõpetas 2. oktoobril haridus- ja teadusministeeriumi volitusel Tallinna Transpordikooli peahoone rekonstrueerimistööde töövõtulepingu konsortsiumiga OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse OÜ seoses lepingu tingimuste olulise rikkumisega.“Ehituslepingu täitmise käigus selgus, et töövõtja ei suutnud järgida ajagraafikus ning ehituslepingus sätestatud tähtaegu ning ehitaja mahajäämus ajagraafikust erinevate tööde lõikes oli üle kahe kuu ning mahajäämus süvenes. Ehitustööde lõpuni viimiseks valiti riigihanke tulemusena välja uus töövõtja, kes viib kokkulepitud tööd lõpule,” selgitas RKASi juhatuse liige Elari Udam.Septembri lõpus otsustas Harju maakohus võtta menetlusse ehitusettevõtja Toomas Trompi osalusega Elinord Ehituse vastu esitatud pankrotiavalduse, mille esitasid AS Pristis ja AS Valnes. Pristis võttis pankrotiavalduse tagasi, sest Elinordiga saavutati kokkulepe. “Me rääkisime nendega kogu aeg, ka enne pankrotiavalduse esitamist. See, et me andsime asjale juriidilise käigu ja pöördusime kohtu poole, kiirendas protsessi,” lausus ASi Pristis juht Andres Kiil. Ta lisas, et Riito Ehitusega neil probleem pole olnud.

Tellija: meie probleem oli pigem ajagraafiku ületamine

Riito Ehitusega kahe kortermaja ehitamisel koostööd tegeval  kinnisvaraarendajal Metro Capital pole ehitusfirmale etteheiteid. Alltöövõtjate võimalikest muredest Metro Capital Management pole kuulnud, ütles ettevõtte juht Sulo Nigul.

Intervjuu Sulo Niguliga.

Metro müüb kortereid kahte kortermajja, mida ehitab Riito Ehituse OÜ. Kuidas sujub nende korterelamute ehitamine? Raua 10 peaks valmima põhiosas aasta lõpuks, osa kortereid, mida ostjad eriti palju muuta soovisid, jaanuaris. Kreutzwaldi 7 on planeeritud korterite üleandmine ostjatele soovitud valmiduses (osa kortereid antakse üle nn karpidena ehk ilma viimistluseta) alates 2013. veebruarist.

Milline on Metro Capital Managemendi ja Riito Ehituse koostöö? Koostöö toimub sõlmitud peatöövõtulepingute raames, mida vajadusel korrigeeritakse lisakokkulepetega, kui üks või teine osapool teeb töö käigus selleks põhjendatud ettepaneku. Tavaliselt on see põhjustatud ostjate soovitud muudatustest johtuvalt.

Ei ole uudis see, et Toomas Trompiga seotud ettevõtted on jäänud varemalt alltöövõtjatele võlgu. Miks Teie ettevõte usaldab Riito Ehitust? Metro teeb koostööd mitme ehitajaga. Igal konkreetsel objektil selgub arendaja koostööpartner peatöövõtukonkursi käigus. Riito Ehitusega on sõlmitud töövõtulepingud nende objektide osas, kus nende pakkumine on osutunud parimaks. Näiteks Pikk 36 rekonstrueerimise konkursil osutus võitjaks Nordlin Ehitus, Kreutzwaldi 12 objektil Gustaff Ehitus jne.

Kas on tekkinud probleeme või olete kuulnud, et Riito Ehituse OÜ jätab oma alltöövõtjatele raha maksmata? Metro arendab oma projekte tavapäraselt peatöövõtulepingute alusel, mistõttu alltöövõtjate mured otse meieni ei jõua.Meie probleem on praegu pigem see, et peatöövõtja ei ole kokkulepitud ajagraafikutest kinni pidanud, millel on kindlasti rida erinevaid põhjuseid, sh ilmselt on oma osa ka alltöövõtjate tegematajätmistel. Raha jäetakse tavaliselt maksmata kahel põhjusel: kas ei ole põhjust maksta või ei ole raha, mida maksta. Arenduste tellijana võin vaid kinnitada, et oleme kõik oma rahalised kohustused korrektselt täitnud ja seda võib teile kinnitada ka Riito Ehitus.

 Tasub teada

Riito Ehituse OÜ

Facio asutatud ehitusfirma alustas tegevust 2010. aasta märtsis, osaleb riigihangetel koos Facio Ehitusega, sest iseseisvalt osaleda ei saa.Ettevõtte omanik on Luksemburgi äriühing Baltic Construction Group S.A.Riito Ehituse juhatuse liikmed on Toomas Tromp, Igor Zubets ja Erik Liiv.

Baltic Construction Groupiga seotud ettevõttedRingvald OÜ, tegeleb hoonestusprojektide arendusega. Omanikud Baltic Construction Group 50% ja Sergei Barašev 50%. Juhatuse liikmed: Sergei Barašev ja Riho Kalve.BCG Haldus OÜ, pakub kinnisvara haldusteenust (endise ärinimega Facio Halduse OÜ). Omanikud Baltic Construction Group (55%), Erik Liiv, Leena ja Toivo Lillepõld. Juhatuse liikmed: Erik Liiv ja Toivo Lillepõld.OÜ Landstone, tegeleb kinnisvaraäriga. Omanik Baltic Construction Group, juhatuse liige Toomas Tromp.

Hetkel kuum