Koit Brinkmann • 5. aprill 2013 kell 6:47

Kofkin: süüdistas prokuratuuri laimu-kampaanias

Edgar Savisaare toetaja Alexander Kofkin on süüdistanud Eesti prokuratuuri laimukampaanias ning lubas selle peatamiseks kasutada vastumeetmeid.

Tänane Äripäev kirjutas Šveitsi kriminaalkohtu dokumendile tuginedes, et Eesti prokuratuuri ja kaitsepolitsei kahtlustuse kohaselt varjab Tallinna linnapea Edgar Savisaar Šveitsi pangas korruptiivsel teel saadud vara. Uurimise all on kohtudokumendis perefondiks nimetatud juriidilisele isikule kuulunud konto.

Äripäev saatis artikli ilmumise eel Kofkini esindajale, vandeadvokaat Aivar Pilvele järgmised küsimused:

1. Kas Alexander Kofkin kandis 2007. aasta augustis Edgar Savisaare pangakontole kokku 191 570 eurot?2. Kui jah, siis miks sellised ülekanded tehti?3. Kui palju ja millal on Alexander Kofkin maksnud Edgar Savisaarele ja/või Arsai Investment Ltd.-le raha?4. Kuidas Te kommenteerite kahtlust, et Alexander Kofkin on maksnud Edgar Savisaarele raha selle eest, et tema ettevõtetele kuuluvate hotellide ehitusload ning viinerikioskite ehitusload vormistati Tallinna linnavalitsuses tagantjärele?

"Kahjuks ei saa ma A. Kofkini esindajana praeguses menetlusstaadiumis kommenteerida ega avaldada mingeid faktilisi asjaolusid ja sisulisi seisukohti. Mulle teadaolevast  informatsioonist ja dokumentidest (millega olen tutvunud) lähtuvalt ei ole A. Kofkiniga seotud ettevõtetele tehtud  Tallinna linnavalitsuse tasandil mingeid soodustusi. Kõnesolev konkurss ning ehituslubade  väljastamine on toimunud kooskõlas kehtivate õigusaktidega," vastas advokaat Pilv.

Tallinna linnavõimu väljaantavas ajalehes Pealinn ilmunud Kofkini avalduses tunnistas Tallinnas ärihuve omav hotelli- ja toitlustusärimees, et ta on toetanud tema enda, Savisaare ning mõnede kolmandate isikutega seotud välismaist juriidilist isikut.“Kinnitan, et olen toetanud Edgar Savisaart ja tema ettevõtmisi ulatuses, mida olen pidanud võimalikuks ja vajalikuks, ning teen seda ka edaspidi,” märkis Kofkin.“Avalikuks tulnud Eesti prokuratuuri poolt välisriikidesse saadetud teave minu poolt Edgar Savisaarele või mõnele teisele Tallinna linnavalitsuse ametnikule pistise või altkäemaksu andmise kohta või osalemise kohta rahapesus on ebaõiged ja minu isikut laimavad,” lisas Kofkin.

Ka Savisaar ise seostas ajalehes Kesknädal prokuratuuri uurimist 1997. aastal Šveitsis asutatud fondiga. “Eks täpsemalt oskab selle kohta rääkida Aleksander Kofkin, keda ma siiralt tänan nõu ja toetuse eest fondile,” sõnas Savisaar Kesknädalale.

Äripäev avaldas täna skeemi, millest nähtub, et Savisaare poolt tsentraalse maailmavaate toetamiseks Šveitsi 1997. aastal asutatud fondist on tasutud Savisaare 173 500 euro suurune võlg Siim ja Sulev Seppiku juhitud firmale Bravotex. Võla tasumiseks liigutati raha mitme offshore-tunnusega ettevõtte vahel.

Eesti uurijad on Šveitsi kohtule teatanud, et nende kahtlustuste kohaselt kasutati mitme erineva firma vahel rahade liigutamist altkäemaksusummade päritolu varjamiseks.

Hetkel kuum