Linnajuhid teadsid Parbuse tegudest

Korduvas pistisevõtmises süüdi jäänud Tallinna abilinnapea Taavi Aasa eksnõunik Ivo Parbus põhjendas linnaametnikele antud suuniseid linnapea Edgar Savisaare ja abilinnapea Taavi Aasa korraldustega.

Parbuse kohtutoimikus on endise Tallinna ehitusjärelevalve direktori Rain Seieri ülekuulamisprotokoll. Seier rääkis, et Parbus pöördus tema poole korduvalt. “Neid pöördumisi on Parbus minule põhjendanud kui abilinnapea või linnapea korraldusi Tallinna linna huvides,” ütles Seier.

Alljärgnevalt mõned väljavõtted salaja pealtkuulatud telefonikõnedest, mis näitavad, kuidas Parbus tegutses Merko Ehituse huvides.

Korts Parbusele: vaata, et kaustu ei visataks tagasi

2. detsember 2008 kelI 16.57. Merko Ehituse toonane juhatuse liige Tõnu Korts helistab Parbusele, teemaks kinnistu Tallinnas aadressil Kentmanni 6. Korts soovib, et ametnikud võtaksid dokumendid vastu ilma vajalike kooskõlastusteta.

Korts: Kuule, Ivo, tahtsin küsida, mis sa sellest Kentmanni kaustade sissetoomisest arvad?

Parbus: Mm...

Korts: Et vaata, seal on see mure, et meil neid väliseid kooskõlastusi pole, et sa lubasid, et täna äkki hakkad seal, jõuad uurida seda, et kuidas käituda.

Parbus: Ee, jaa. Ee, põhimõtteliselt... ee, teeks niimoodi, kes sul selle sisse tooks?

Korts: No divisjonidirektor võib tuua. Kuusik, Tiit.

Parbus: Mhmh. mhmh.

Korts: Või... keegi teine. Kuidas vaja.

Parbus: Et, ee… ta võiks seda teha... homme hommikul.

Korts: Jaa. Ja kelle kätte?

Parbus: Ee, vaata, seda, kelle kätte täpselt, ma veel täpsustaksingi homme, et ee, ma ei ole sellele päris, ee, ühest vastust saanud. Et kui ta helistab mulle homme... kella... 10 paiku.

Korts: Kas ta võib sulle helistada?

Parbus: Jah.

Korts: Kuule. Tiit helistab ise sulle, sest vaata, homme ma... siin lõunast olen ära ja...

Parbus: Jah, jah… helistagu mulle.

Korts: Et las helistab sulle siit, äkki saaks selle sisse tuua, jah, et vaata...

Parbus: Jah.

Korts: ... seal meil väliseid kooskõlastusi ju pole. Et ei visata tagasi, on ju.

Parbus: Jah, jah, jah. Teeme, teeme nii.

Parbuse kõne Seierile

Järgmisel hommikul kell 9.05 helistab Parbus tollasele linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve juhile Rain Seierile ja palub Merko toodavad dokumendid vastu võtta. Seier lõpuks nõustub.

Parbus: ... vaata, ee, ee, Merko toob täna sisse selle Kentmanni 6.

Seier: Kentmanni 6, jah, seal...

Parbus: Ee... nad annavad selle alt sisse, on vist kõige mõistlikum?

Seier: Jaa-jaa-jaa, ei, kindlalt.

Parbus: A seal, seal ei ole kõiki kooskõlastusi, kas nad võivad öelda, et, ee, on lepitud kokku, et kooskõlastused tuuakse veel jooksvalt järele?

Seier: Ehe, no, aga, heh... mis, mis kooskõlastused. tehnovõrgud või?

Parbus: Eeh, kuule, midagi, midagi seal on...

Seier: Kui on mingi oluline, on tuletõrje või... või linnaosa oma, siis ei tasu tuua neil siia sel pole mõtet ju.

Parbus: No aga kui nad toovad nädala... jooksul ära selle?

Seier: No seal ei ole mingit... siis hakkavad kõik kirjutama seda sinna sisse. kui me selle menetlusse paneme, noh.

Parbus: Nojah, aga siis saab ju Iihtsalt kodanikele öelda, et see...

Seier: No, kurat... no olgu, me võtame ta vastu, ma ütlen seda Arnoldile.

Parbus: Kuule, ole hea, ja noh, ma rääkisin...

Seier: Mis see on, Kaupmehe ve?

Parbus: Eeh, ei. see on Kenimanni 6.

Korts on mures, sest kokkulepe ei toimi

3. detsembril 2008 kell 14.01. Korts helistab Parbusele, sest ootamatult on selgunud, et ametnikud ei taha võtta vastu Kentmanni tänava dokumente.

Korts: No tere. Tõnu Korts mina.

Parbus: Ee, tere, saad sa helistada... 5 minuti pärast?

Korts: Ei, kahjuks, ee... noh, ma saan küll, aga põhimõtteliselt on lugu, probleem on, et lühike, see, et Kentmanni kausta alt ei võeta sisse, ei võeta vastu, noh.

Parbus: Ee, oota, praegu...

Korts: Inimene se..

Parbus: Praegu oled all just?

Korts: Ei, mina ei ole, kolleeg on all, aga talt ei võeta seda kausta vastu. Öeldakse, et korraldust on vaja, siis võetakse.

Parbus: Ee, ärgu... mingu kusagile... kohe edastatakse see korraldus.

Korts: Jah, aitäh.

Parbus: Jah. Olgu.

Jaga lugu:
Seotud lood
Kõik seotud lood
Hetkel kuum