Ken Rohelaan • 6. mai 2014 kell 14:18

Siseministeeriumi juhtidel kuni 20% palgatõusu

Kuigi siseministri ja kantsleri ametikoha ligi 20% palgatõus oli varem teada, siis väga kaugele ei jäänud ka mõne osakonnajuhi põhipalga 19% kasv.

Siseministri ja kantsleri ametikoha põhipalk kasvas 20,6%, vastavalt 4420 ja 3978 euroni. Asekantslerid saavad iga kuu 3400 eurot.

Asekantslerite põhipalga kasv:

Kaia Sarnet (regionaalvaldkond) - 13,7%Riho Kuppart (varad) - 8,6%Hannes Kont (päästepoliitika) - 8,6%Erkki Koort (sisejulgeolekupoliitika) - 8,6%

Osakonnajuhtidest kasvas palk enim strateegia osakonna juhataja ametikohal, 20%. Märgatavalt tõusis põhipalk veel korrakaitse- ja kriminaalpoliitika, rahvastiku toimingute, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika ning pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakondade juhatajate ametikohtadel.

Osakonnajuhtide palgad:

korrakaitse- ja kriminaalpoliitika (Uku Särekanno) - 2800 eurot (+19,1%)personalipoliitika (Aivi Sirp) - 2800 eurot (+12%)migratsiooni- ja piirivalvepoliitika (Ruth Annus) - 2700 eurot (+14,9%)pääste- ja kriisireguleerimispoliitika (Priit Laaniste) - 2700 eurot (+14,9%)infohaldus (Rene Vihalem) - 2600 eurot (+10,4%)õigus (Margit Gross) - 2600 eurot (+4%)regionaalareng (Priidu Ristkok) - 2550 eurot (+10,9%)siseaudit (Aive Adler) - 2500 eurot (+6,3%)kommunikatsioon (Tex Vertmann) - 2500 eurot (põhipalk ei muutunud)strateegia (Viola Rea-Soiver) - 2400 eurot (+20%)välisvahendid (Veronika Kaska) - 2400 eurot (+9,1%)planeeringud (Martina Proosa) - 2350 eurot (+7,8%)regionaalhaldus (Väino Tõemets) - 2300 eurot (+5,5%)teabeseire (Rene Berting) - 2300 eurot (+2,9%)rahvastiku toimingud (Enel Pungas) - 2250 eurot (+16,6%)usuasjad (Ilmo Au) - 1550 eurot (+3,3%)

Hetkel kuum