Eliisa Matsalu • 7. aprill 2015 kell 14:45

Lehis: leppes on palju jama

Maksumaksjate liidu tegevjuht Lasse Lehis.  Foto: Eiko Kink

Uus valitsus kaalub peale sotsiaalmaksu langetamise ühe protsendi võrra kehtestada ka näiteks energiajookide aktsiis. “Enne valimisi lubati palju jama kokku,” ütles maksumaksjate liidu tegevjuht Lasse Lehis.

Maksumaksjate Liidu tegevjuht Lasse Lehis ütles, et sotsiaalmaksu 1% langetamise asemel olnuks mõttekam kehtestada näiteks sotsiaalmaksu lagi või mingisugused erandid üksikutele valdkondadele, kes oleksid sotsiaalmaksu langusest ka reaalset võitu saanud. Üheks selliseks oleks võinud olla näiteks IT-sektor.

Lehis märkis, et uuele valitsusele tuleb kütuseaktsiisi tõusuga rohkem pahandust, kui annab sotsiaalmaksu langetamine tööandjatele kokkuhoidu. „Sõltub muidugi valdkonnast – kui transpordikulud on väiksed ja tööjõumaksud väga suured, siis muidugi ettevõtja rõõmustab. Teised aga mitte,“ ütles ta. Lehis nentis, et paraku valitsusel peale aktsiisitõusude teisi variante katteallikateks polegi. „Probleemiks on see, et enne valimisi lubati palju jama kokku. Lihtsam oleks olnud mitte lubada,“ märkis ta.

Tulumaksuvaba miinimum tõus 205 euroni on Lehise sõnul ilmselgelt vähe. „Mina oleksin panustanud sellesse palju rohkem kui sotsiaalmaksu langetamisesse,“ ütles ta. Tulumaksuvaba miinimumi tõusuga suureneb ka netopalk.

Uus valitsus analüüsib dividendide topeltmaksustamise kaotamist alla 10% osaluse korral, et soodustada investeerimistegevust ja Eestisse peakorterite loomist ning Eestis teenitud kasumi dividendidena väljamaksmist Eestis. Lehis ütles, et selle ettepaneku tegi erakondadele maksumaksjate liit. Majandusele sel tema sõnul suuremat mõju pole, see vaid parandaks teatud olukordades võrreldes naaberriikidega Eesti maksukeskkonda. „Suurt raha selle muudatuse taga pole,“ ütles ta.

Uue valitsuse maksulubadused:

-Sotsiaalmaks väheneb 1%. Ravi- ja pensionikindlustuse osa kompenseeritakse riigieelarve muudest tuludest.

-Ettevõtte tulumaksust vabastatakse välismaal asuvate tütaräriühingute võõrandamisest teenitud kasu.

-Tulumaksuvaba miinimumi tõstetakse 205 euroni kuus.

-Analüüsitakse dividendide topeltmaksustamise kaotamist alla 10% osaluse korral, et muuta soodsamaks investeerimistegevust ja Eestisse peakorterite loomist ning Eestis teenitud kasumi dividendidena väljamaksmist Eestis.

-Analüüsitakse tulumaksu kinnipidamise kaotamist litsentsitasudelt, sest see muudab kallimaks investeeringud kõrgtehnoloogilistesse seadmetesse ja protsessidesse.

-Analüüsitakse energiajookidele aktsiisimaksu kehtestamist.

-Järjekindlalt tõusevad tubaka- ja alkoholiaktsiisid.

-Toetatakse tööandjaid ja jätkatakse maksusoodustusi vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel.

-Analüüsitakse maamaksuvabastuse rakendamist ühisomandis ja liitsihtotstarbega  maa omanikele lähtuvalt võrdse kohtlemise printsiipist.

Toetused, madalapalgaliste abi

-Puuduses perede toetamiseks tõstetakse toimetulekutoetuse määra 130 euroni.

-Sotsiaalkindlustusameti alla luuakse elatisabi fond, kust saavad 100 euro ulatuses kohtuotsuse kohta kuus tuge need lapsed, kellele lahuselav vanem ei maksa elatist. Analüüsitakse elatisabi ülempiiri seadmist arvestades fondist tuge taotleva vanema leibkonna sissetulekut liikme kohta.

-Rööbiti riigipoolsete meetmete rakendamisega tööturu osapooltele tehakse ettepanek tõsta nelja aasta jooksul alampalk tasemele vähemalt 45% keskmisest palgast.

Hetkel kuum