Tallinn soovib Sammelselja pärandvara pankrotti

Guido Sammelselg 2005.a enda kunstikogu näituse avamisel Vaal galeriis  Foto: Julia-Maria Linna

Paari aasta eest meie seast lahkunud ettevõtja Guido Sammelselja pärandvara läks üle Tallinna linnale, kuid kuna kohustused ületavad kordades vara, esitab linnavalitsus kohtule avalduse pärandvara pankrotiks.

Kunagine miljonär, Tallinna Panga asutaja ja erastamise järel Eesti Raudtee omanikeringi kuulunud Sammelselg suri 2013. a septembris.

Tema pangakontodel oli kokku ligi 15 000 eurot, samal ajal küündisid aga kohustused pankade ees 95 000 euroni. Et kõik teadaolevad pärijad esitasid notarile avaldused pärandist loobumiseks, on pärimisseaduse järgi sel juhul seadusjärgseks pärijaks kohalik omavalitsus ehk Tallinna linnavalitsus.

Kui aga pärandvarast ei jätku kõigi nõuete rahuldamiseks ja linnavalitsus ei ole nõus nende rahuldamisega linna vara arvelt, on linnavalitsus pärijana kohustatud viivitamata esitama avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Vastav korralduse eelnõu on esitatud linnavalitsuse istungile.

Hetkel kuum