Kaisa Gabral • 20. november 2015 kell 8:10

Riigikohus mõistis Toobali ja Laasi osaliselt süüdi

Laasi ja Toobal ringkonnakohtus  Foto: Andres Haabu

Riigikohus langetas täna otsuse riigikogust end tagandanud Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali ja Lauri Laasi ebaseadusliku jälitustegevuse kohta, mõites mõlemad osaliselt süüdi.

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Priit Toobal ja Lauri Laasi on süüdi Ivor Onksioni eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises, samuti panid Toobal ja Keskerakond toime ametialase võltsimise. Samas sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises mõistis riigikohus Toobali ja Laasi õigeks.

Riigikohus luges nõuetekohaselt tõendatuks, et just Toobali ja Laasi mõjutusel asus Ivor Onksion kasutama juhuslikult saadud juurdepääsuvõimalust teise isiku elektronpostkastile selleks, et seal olevate kirjade kohta salaja süsteemselt teavet koguda. Toobali ja Laasi soovil printis Onksion võõrast elektronpostkastist välja 455 leheküljel kirju ja edastas väljatrükid ning ühe e-kirja skaneeringu Laasile ning Toobalile.

Riigikohus leidis, et tegu, millele Toobal ja Laasi Onksionit kihutasid, vastab eraviisilise jälitustegevuse kuriteokoosseisule. See tegu ei ole aga samal ajal karistatav sõnumisaladuse rikkumisena, nagu arvasid prokuratuur, maakohus ja ringkonnakohus. Sõnumisaladuse rikkumisega karistusseadustiku tähenduses on tegemist üksnes siis, kui tegu puudutab sõnumit, mida parasjagu kirja teel või sidevahendi abil edastatakse. Ivor Onksion tutvus ja talletas aga sõnumeid, mis olid juba adressaadini jõudnud.

Priit Toobalile, Lauri Laasile ja Ivor Onksionile mõistetud karistusi riigikohus vaatamata nende osalisele õigeksmõistmisele ei muutnud, sest kogu tegevus, mida süüdistatavatele sõnumisaladuse rikkumisena ette heideti, on karistatav eraviisilise jälitustegevusena. Seejuures on eraviisiline jälitustegevus karistusseadustiku kohaselt raskem kuritegu kui sõnumisaladuse rikkumine.

Keskerakond süüdi

Kriminaalkolleegiumi hinnangul tegid maakohus ja ringkonnakohus õigesti kindlaks, et Priit Toobal võltsis Keskerakonna huvides kokku viis kassa sissetuleku orderit, võimaldades Keskerakonnal kasutada tuvastamata päritoluga sularaha. Võltsitud orderid olid vajalikud, näitamaks, et teadmata allikast pärinev sularaha, mille Toobal erakonna kassasse maksis, on füüsilistelt isikutelt saadud annetus, mida erakond tohib vastu võtta. Anonüümsed annetused oleks Keskerakond pidanud seaduse kohaselt annetajale tagastama või riigieelarvesse kandma. Kuna Toobal võltsis dokumente Keskerakonna peasekretärina erakonna huvides, tunnistati selles kuriteos süüdi ka Eesti Keskerakond kui juriidiline isik.

Eelmise ringkonnakohtu otsuse järgi määrati Lauri Laasile karistuseks 9 kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui Laasi ei pane 3 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Priit Toobalile määras ringkonnakohus eraviisilisele jälitustegevusele kihutamise eest karistuseks 9 kuud vangistust ja võltsimise eest 4 kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui Toobal ei pane 3 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Keskerakonnale määras kohus karistuseks 10 000 eurot. Laasilt mõistis kohus riigituludesse sundraha 532,50 eurot ja menetluskulud 82,15 eurot. Toobalilt mõistis kohus riigituludesse sundraha 532,50 eurot ja menetluskulud 364,15 eurot. Keskerakonnalt mõistis kohus riigituludesse sundraha 532,50 eurot ja menetluskulud 282,15 eurot. Onksionilt mõistis kohus riigituludesse sundraha 532,50 eurot ja menetluskulud 3317,65 eurot, sh kaitsjatasu summas 3235,20 eur

Hetkel kuum