Koit Brinkmann • 13. mai 2016 kell 12:15

Tõnis Haavel pääses arestist

Tõnis Haavel  Foto: Andras Kralla

Kuna Tõnis Haavelile kuulutati Lätis välja pankrot, tühistas ringkonnakohus Harju maakohtu määruse talle aresti ja kohtusse sundtoomise kohaldamiseks.

Selle aasta 15. märtsi maakohtu määrusega kohaldati võlgnik Haaveli suhtes sundtoomist ja 30päevast aresti. Enne sundtoomise määruse tegemist oli kohus saatnud talle kutsed vara nimekirja esitamiseks ja selle vandega kinnitamiseks kohtuistungitel eelmise aasta 28. aprillil, 2. juunil, 25. augustil, 18. novembril ning selle aasta 12. jaanuaril. Ühelegi neist istungitest ei õnnestunud aga Haavelile kohtukutset edastada.

Lõpuks, 15. märtsi istungile ilmumiseks sai Haavel kutse küll isiklikult kätte, kuid kohale ta ei ilmunud. Enne istungit saatis Haavel maakohtule teate, et veebruaris on Lätis välja kuulutatud tema pankrot, mistõttu taotles ta istungi edasilükkamist või menetluse lõpetamist.

Haavel leidis Euroopa Ühenduse määrusele viidates, et täitemenetlus Eestis on tema pankroti väljakuulutamise tõttu lõppenud ning arvestades määruskaebusmenetluse ajaks võlgniku huvide ja põhiõiguste kaitse vajadust ning vältimaks põhjendamatu kinnipidamisega kahju tekkimist, tuleb 15. märtsi määruse täitmine peatada.

Ringkonnakohus leidiski, et maakohus kohaldas ennatlikult võlgnik Haaveli suhtes sundtoomist ja aresti.

Juba eelmise aasta märtsis esitas kohtutäitur Elin Vilippus Harju maakohtule avalduse kohustamaks Haavelit esitama varade ja kohustuste nimekirja ning kinnitamaks seda vandega. Enne kohtu poole pöördumist oli Haavel jätnud kohtutäiturile nimekirja tähtajaks esitamata. Kohtutäituril on Haaveli kohta menetluses kümme täiteasja. Tuntumad sissenõudjad on Marcel Vichmanni ettevõte First Telecom Trading OÜ, Hans H. Luige HHL Rühm OÜ, Enn Veskimäe Mühlberg Mööbel OÜ ning Olari Taali Silma LK Saunja SA.

Haavel mõisteti Bakuu-afääris süüdi investeerimiskelmusele kaasaaitamises.

Eelmise aasta veebruaris ei võtnud riigikohus menetlusse Bakuu-afääri kohtualuste kaebusi ja seega jäi jõusse Tallinna ringkonnakohtu süüdimõistev otsus Haaveli, Erki Piirsalu ja Harles Liivi ning Gild Financial Advisory Servicesi suhtes.

Piirsalu mõisteti süüdi investeerimiskelmuses, teised kelmusele kaasaaitamises. Piirsalu karistusena jäi jõusse 2 aastat tingimisi vangistust, Haaveli ja Liivi puhul 7 kuud tingimisi vangistust ja seda kõigi puhul kolmeaastase katseajaga.

Gild Financial Advisory Servicesi (praeguse nimega AS GFAS) suhtes jäi jõusse rahaline karistus 50 000 eurot.

Koos kriminaalasjaga menetletud Bakuu-afääri investorite tsiviilhagi rahuldas Tallinna ringkonnakohus pea täielikult, mis tähendab, et süüdi mõistetud kohtualuste vastu jäigi jõusse hiigelnõue. Piirsalu, Haavel, Liiv ja GFAS peavad kohtuotsuse kohaselt investoritele hüvitama umbes 7 miljonit eurot.

Hetkel kuum