Äripäev • 8. detsember 2016 kell 5:35

Vabade ametikohtade arv tegi 7 aasta rekordi

Ametikohtade koguarv ja vabade ametikohtade arv oli endiselt kõige suurem töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses.  Foto: Raul Mee

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta III kvartalis ligi 11 000 vaba ametikohta, teatas statistikaamet.

Vabade ametikohtade arv oli viimase seitsme aasta suurim, suurenedes eelmise kvartaliga võrreldes 16% ja 2015. aasta III kvartaliga võrreldes 25%.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2016. aasta III kvartalis 2,0%, mis oli 0,3 protsendipunkti suurem kui eelmises kvartalis ja 0,4 protsendipunkti suurem kui 2015. aasta III kvartalis.

Kõige rohkem oli vabu ametikohti III kvartalis haldus- ja abitegevuses (4,3%), muudes teenindavates tegevustes (3,1%), info ja side (3,0%) ning finants- ja kindlustustegevuses (3,0%). Kõige madalam vabade ametikohtade määr oli kinnisvaraalases tegevuses, mäetööstuses, ehituses ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusalal.

Ametikohtade koguarv ja vabade ametikohtade arv oli endiselt kõige suurem töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses. Ametkohtade koguarv ja ka vabade ametikohtade arv oli väikseim veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal, mäetööstuses ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalal.

Võrreldes 2015. aasta III kvartaliga tekkis vabu kohti kõige rohkem haldus- ja abitegevustes. Keskmisest suurem aastakasv oli ka hariduse, majutuse ja toitlustuse ning töötleva tööstuse tegevusalal. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes vabade ametikohtade arv enim kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses.

Kõige rohkem vabu kohti Harjumaal ja erasektoris

Enam kui pooled vabad ametikohad asuvad Harjumaal (68%), sh Tallinnas (59%), millele järgnesid Tartu maakond (9%) ja Ida-Viru maakond (6%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harju ning kõige madalam Saare ja Viljandi maakonnas.

Vabadest ametikohtadest ligi 7800 ehk 70% asusid erasektoris. Vabade ametikohtade määr oli 2016. aasta III kvartalis jätkuvalt kõrgeim välisomanikuga ettevõtetes (2,6%) ja riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (2,4%). Vabade ametikohtade määr oli kõige madalam Eesti omanikega ettevõtetes.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive (tööle võetud ja lahkunud töötajate arv kokku) oli 2016. aasta II kvartalis ligi 94 000, mis oli eelmise kvartaliga võrreldes 29% ning 2015. aasta II kvartaliga võrreldes 22% suurem. Tööjõu käive kasvas aastataguse ajaga võrreldes enam kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses ning põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis. Nii tööle võetud töötajate arv kui ka töölt lahkunud töötajate arv oli II kvartalis suurim hulgi- ja jaekaubanduses, töötlevas tööstuses ning majutuses ja toitlustuses.

Vabade ametikohtade arv on kõik kvartali teise kuu 15. kuupäeval olevad vabad ametikohad, s.o vastloodud, vaba või töötaja lahkumise tagajärjel vabaks saav tasustatav ametikoht, millele tööandja otsib aktiivselt sobivat kandidaati väljastpoolt ettevõtet, asutust või organisatsiooni.

Hetkel kuum