Vandeadvokaati ähvardab erakordne arest

Advokaat Tanel Mällas Tallinna linnakohtus 2011. aastal.  Foto: Arno Saar / Õhtuleht / Scanpix
Koit Brinkmann • 14. märts 2017 kell 3:30

Esmakordselt Eestis ähvardab vandeadvokaati ühes tsiviilvaidluses arest - seda Tallinna tuntud hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses.

Mae Küttik,, Johnny H.W. OÜ pankrotitoimkonna esimees

Sellisele käitumisele ei tohiks advokatuuri aukohus küll läbi sõrmede vaadata.

Nimelt määras Harju maakohus vandeadvokaat Tanel Mällasele pankrotimenetluse takistamise eest kolme päeva pikkuse aresti. Karistus ei ole jõustunud ning Mällas lubas esitada ringkonnakohtusse määruskaebuse.

Sellegi poolest on tegemist enneolematu juhtumiga, kus vandeadvokaadist endine ettevõtte juhatuse liige keeldub pankrotihaldurile ning kohtule teabe väljastamisest ning on valinud pigem arestimajja mineku tee.

Asi hakkas kerima pärast Äripäevas eelmise aasta septembris ilmunud artikleid Tallinna vanalinnas asuva hotelli Kolm Õde ümber toimuvatest tsiviilvaidlusest ning kriminaaluurimisest.

Kirjutasime toona, et hotelli endise omaniku OÜ Johnny H.W. (varem Kolm Õde OÜ) pankrotihaldur Veli Kraavi esitas Harju maakohtusse üle 5 miljoni euro suuruse nõude seoses väidetavate kantimistehingutega. Tegemist on hotelli tagasivõitmise nõude ja/või kahju hüvitamise nõudega ning hagi on esitatud Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku, praegu peamiselt kinnisvaravaldkonnas tegutseva Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu.

Korraga nii tsviil- kui ka kriminaalmenetlus 

Peale tsiviilvaidluse ning Põhja ringkonnaprokuratuuri algatatud kriminaalasja, milles kahtlustatakse võltsimist seoses samade tehingutega, jätkub paralleelselt ka Johnny H.W. pankrotimenetlus.

Läinud aasta oktoobris viitas Mällas pankrotihaldur Kraavile saadetud kirjas, et ta on otsapidi kriminaalasjas sees ning talle heidetakse ette võlausaldajate huvide kahjustamist. Kirjas märkis Mällas, et tema valduses on originaaldokumendid Wientjes Consultancy OÜ (Johnny H.W. suurim võlausaldaja) nõuete loovutamise kohta kolmandatele isikutele.

Pankrotihaldur soovis neid dokumente näha, kuid novembris toimunud pankrotitoimkonna koosolekul rääkis Mällas juba, et neid originaaldokumente ei olegi enam tema valduses. Ta enda sõnul küll teab, kelle käes need on, kuid ta ei ütle seda.

Jaanuaris rahuldas Harju maakohus osaliselt pankrotihalduri taotluse tõendite kogumiseks ning kohustas Mällast ning Veiko Kullat väljastama kõik nende valduses olevad asjasse puutuvad lepingud.

Pankrotihaldur Kraavi tõi kohtule esitatud taotluses esile, et Mällase ja Kulla väitel on osa võlausaldajaid fiktiivsed ning nõuded võltsitud. Kui see tõele vastab, võib olla tegemist kuriteoga. Kui aga need väited tõele ei vasta, siis on piisav alus eeldada, et üritatakse koostada võltsitud nõuete loovutamisi ning ka see võib olla kuritegu.

Taotlus aresti kohaldamiseks

Kuna nii Mällas kui ka Kulla vastasid kohtule, et nende valduses ei ole nõutud lepinguid, siis esitas Kraavi veebruaris kohtule taotluse, milles palus pankrotimenetluse otsese takistamise tõttu kohaldada Mällase suhtes aresti. Takistamine seisneb selles, et Mällase väitel on tema käes olulised originaaldokumendid, kuid samas keeldub ta neid ka kohtu nõudmisel väljastamast, samuti keeldub ta koostööst pankrotihalduriga.

Mällase käitumine on seda hämmastavam, et tal endal on samuti pankrotihaldurina tegutsemise õigus ning pankrotiseadus peaks tal olema vägagi selge.

Maakohus asuski seisukohale, et Mällas rikub pankrotiseaduses sätestatud kohustusi ja takistab pankrotimenetluse läbiviimist teabe andmata jätmisega. Kohus määras talle kolme päeva pikkuse aresti ning kui kohtumäärus peaks jõustuma, tuleb Mällasel minna Tallinnas Rahumäe teel asuvasse arestimajja.

„Käimasolevat kohtuasja ma kommenteerida ei saa. Siiski kinnitan, et esitan kohtule määruskaebuse,“ vastas Mällas Äripäeva kommentaaripalvele e-kirjaga.

Johnny H.W. pankrotitoimkonna esimees Mae Küttik sõnas, et inimlikult on tal Mällasest kahju, kuid vandeadvokaat on end ise sellisesse seisu mänginud ning võimalik, et ka oma karjääri rikkumas. „Sellisele käitumisele ei tohiks advokatuuri aukohus küll läbi sõrmede vaadata,“ lausus Küttik.

Erakordne arest

Advokatuurile saadetud küsimustele vastanud advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg märkis, et maakohtu määrus ei ole jõustunud ning ta soovitas asjaolude täpsustamiseks pöörduda otse Mällase poole.

Küll tõdes Voltenberg, et talle teadaolevalt ei ole varem advokatuuri liikmete puhul kerkinud tsiviilasjas määratud aresti teemat.

Mällas on ka advokatuuri kutsekomisjoni asendusliige.

Paari Äripäeva konsulteerinud advokaadi hinnangul ei ole jõustunud tsiviilaresti puhul alust advokaadi advokatuurist väljaheitmiseks, kuid tegemist oleks üsna markantse olukorraga, mis võiks advokatuuri aukohtus arutamist leida küll.

Tallinna vanalinnas asuv hotell Kolm Õde  Foto: Andres Haabu
Veiko Kulla,, OÜ Petramark juhataja ja omanik

Võltsimist ei ole toimunud. Asjaolusid ei ole võimalik kommenteerida seoses käimasolevate menetlustega.

Dokumendi võltsimise kahtlus

Johnny H.W. pankrotitoimkonna esimehe Mae Küttiku sõnul on neil kindlad tõendid ühe dokumendi võltsimise kohta.

Tegemist on Johannes Wientjese ja Veiko Kulla allkirjadega ostja õiguste loovutamise lepinguga. Selle järgi loovutas hotelli Kolm Õde kinnistu enampakkumisel kõrgeima hinna pakkunud Wientjes Consultancy OÜ ostja õigused teiseks jäänud Kulla ettevõttele Petramark OÜ. Lepingul on kuupäevaks märgitud 15. aprill 2013.

Tollal oli Johannes Wientjese esindajaks Jaanus Mägi Concordia advokaadibüroost. Pankrotimenetluses küsiti Concordiast dokumendid välja ning selgus, et dokumendi koostamise ajaks näitavad need hoopis 9. ja 10. juulit 2013.

Kui 10. juulil 2013. aastal allkirjastasid Wientjes ja Kulla kohtutäiturile saadetud avalduse õiguste loovutamisest Petramarkile, siis sellele lisatigi eelpool nimetatud leping.

Küttiku kinnitusel on aga vale kuupäevaga leping kriminaalõiguslikult võltsing ning tsiviilõiguslikult tühine tehing.

Asi on Küttiku sõnul kahtlane ka seetõttu, et  15. aprillil 2013 ehk samal päeval kui Kulla ja Johannes Wientjes justkui omavahel ostja õiguste loovutamises kokkuleppe sõlmisid, maksis Kulla firmat Petramark esindav advokaat ära apellatsioonikaebuse esitamise eest riigilõivu. Nimelt oli Johannes Wientjes Kolm Õde OÜ juhatuse liikmena vaidlustanud hotelli kinnistu müügi enampakkumise kui sellise korraldamise ning ta oli selle hagi Harju maakohtus ka võitnud.

Sama aasta mais esitas Johannes Wientjese advokaat apellatsioonikaebusele ka vastuväiteid. „Pole eluliselt usutav, et mõlemal osapoolel tuli alles juulis korraga meelde, et nad on omavahel juba mitu kuud varem kokkuleppe saavutanud,“ imestas Küttik.

„Võltsimist ei ole toimunud. Asjaolusid ei ole võimalik kommenteerida seoses käimasolevate menetlustega,“ teatas Kulla napilt Äripäeva küsimuste peale kirjalikult. Ka Johannes Wientjese endine juristist esindaja Jaanus Mägi, kes praegu töötab advokaadibüroos Magnusson, ei soovinud pooleliolevaid kohtuasju kommenteerida.

Äripäeva andmetel on lepingu võimaliku võltsimise küsimus võetud ka prokuratuuris luubi alla. Küll pole Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel kriminaalasja kohta praegu võimalik lisainformatsiooni anda.

Asi sai alguse 5 miljonist

Osaühingu Johnny H.W. (endise nimega Kolm Õde) pankrotihaldur Veli Kraavi esitas suvel Harju maakohtusse üle 5 miljoni euro suuruse nõude seoses väidetavate kantimistehingutega.

Hagi on esitatud Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku, praegu peamiselt kinnisvaravaldkonnas tegutseva Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu. Tegemist on hotelli tagasivõitmise nõude ja/või kahju hüvitamise nõudega, mis küündib üle 5 miljoni euro.

Hagi ning kriminaalasja algatamise taga on Irina Wientjes, kes on Kolm Õde hotelli omanud hollandlasest ärimehe Johannes Wientjesi eksabikaasa. Ehkki hotell kuulus Eesti ettevõtte kaudu Johannes Wientjesiga seotud Hollandi firmale, siis raha hotelli ostuks tuli Irina Wientjese sugulastelt.

Juba 2013. aastal tuli Johannes Wientjesi eraisiku pankrotiprotsessis välja, et suulise kokkuleppe alusel sai ta hotelli ostuks 4,5 miljonit eurot Venemaa riikliku VTB Panga asepresidendi Pavel Kosovi abikaasalt Julia Kosovalt, kes on Irina Wientjesi tütar.

Saadud rahast oleks 2009. aastal piisanud nii hotelli ostuks kui ka Sampo panga ees olnud kohustuste täitmiseks. Millegipärast Johannes Wientjes toona pangale võlgu ära ei maksnud ning kui laenu tagasimaksetega tekkisid raskused, leidis ta laenude refinantseerijaks Tallinna Äripanga.

Veiko Kulla firma ostis nõude

Kuid raskused laenu tagasimaksetega jätkusid. Siin sekkus Kulla firma Petramark, kes ostis Äripangalt ühe nõuetest välja ja omandas ka ühe hotelli kinnistu hüpoteekidest. Seejärel algatas Petramark OÜ täitemenetluse Kolm Õde OÜ vastu.

Täitemenetluses toimunud enampakkumisele ilmus aga Johannes Wientjes ühe oma teise ettevõttega Wientjes Consultancy, kes tegi Petramarkist parema pakkumise.

Enampakkumise võitnud firma Wientjes Consultancy kuulus toonaste abikaasade Irina ja Johannes Wientjesi ühisvara hulka. Samal ajal Johannes Wientjes kui Kolm Õde OÜ juhatuse liige vaidlustas aga enampakkumise korraldamise ning võitis selle hagi Harju maakohtus märtsis 2013.

Harju maakohtus leidis, et Kulla firma Petramark OÜ oli omandanud Tallinna Äripangalt realiseeritava hüpoteegi tühise dokumendi alusel. Petramark esitas 15. aprillil 2013 Tallinna ringkonnakohtusse apellatsioonkaebuse.

Lahutus, pankrot ja uus omanik

Kohtuvaidluse ajaks oli täitemenetlus peatatud. Wientjeside abielulahutuse, ühisvara jagamise ning Johannes Wientjesi kui eraisiku pankroti segaduste ajal sai aga 2013. aasta juunis osaühingu Kolm Õde osade omanikuks Kulla firma Petramark.

Kulla kutsus seejärel Johannes Wientjesi osaühingu Kolm Õde juhatusest tagasi ning määras uueks juhatuse liikmeks vandeadvokaadi Tanel Mällase, kes omakorda kutsus Johannes Wientjesi juba esimeses astmes võidetud hagi kohtust tagasi.

Kohtutäiturile esitati 10. juulil 2013 taotlus täitemenetluse lõpuleviimiseks ja hotellikinnistu üleandmiseks Kulla firmale Petramark. Sellele taotlusele oligi lisatud 15. aprilli 2013 kuupäeva kandev "Ostja õiguste loovutamise leping".

Sama aasta oktoobris vahetas hotellikinnistu uuesti omanikku ja praeguseni kuulub see Äripanga tütarettevõttele TBB Liising. Hotelli operaator on Tallinna Äripanga juhatuse liikmete lastele kuuluv 3S Group. Ettevõtte omanikud on Tallinna Äripanga ühe omaniku Andrei Žukovi kaksikutest tütred Anna ja Maria Žukova, endise Tallinna politsei mõrvarühma juhi ja praeguse Tallinna Äripanga juhatuse liikme Sergei Elošvili poeg Roman Elošvili ning Tallinna Äripanga juhatuse liikme Tatjana Levitskaja poeg Aleksei Savinov.

Wientjeside abielulahutuse ning ühisvara jagamise järel on Irina Wientjesi ettevõte praegu Johnny H.W. suurim võlausaldaja ning kohtusse esitas hagi ettevõtte pankrotihaldur Veli Kraavi. Kohtusse pöördumise põhjus oli, et Tallinna Äripank ja pangaga seotud isikud on väidetavalt hagejalt jõuga ning kantimistehinguid kasutades võtnud umbes 2 miljoni suuruse võla eest enam kui kaks korda rohkem väärt hotelli.

Hetkel kuum