Koit Brinkmann • 27. aprill 2017 kell 7:02

Vandeadvokaadi erakordne arest veelgi tõenäolisem

Advokaat Tanel Mällas Tallinna linnakohtus 2011. aastal.  Foto: Arno Saar, Õhtuleht/Scanpix

Tallinna tuntud hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses vandeadvokaat Tanel Mällasele määratud arest sai kinnituse ka ringkonnakohtus.

Eestis on see esmakordne juhtum, kus vandeadvokaadist endine ettevõtte juhatuse liige keeldub pankrotihaldurile ning kohtule teavet väljastamast ning valib tsiviilasjas pigem arestimajja mineku.

Veebruaris määras Harju maakohus vandeadvokaat Mällasele pankrotimenetluse takistamise eest kolme päeva pikkuse aresti. Mällas esitas seepeale ringkonnakohtusse määruskaebuse, kuid teise astme kohus jättis maakohtu otsuse muutmata. Nüüd on Mällasel võimalus veel esitada riigikohtule määruskaebus.

Tallinna vanalinnas asuv hotell Kolm Õde  Foto: Andres Haabu

Viie miljoni euro suurune nõue

Asi hakkas kerima pärast Äripäevas eelmise aasta septembris ilmunud artikleid Tallinna vanalinnas asuva hotelli Kolm Õde ümber toimuvast tsiviilvaidlusest ning kriminaaluurimisest.

Kirjutasime toona, et hotelli endise omaniku OÜ Johnny H.W. (varem Kolm Õde OÜ) pankrotihaldur Veli Kraavi esitas Harju maakohtusse üle 5 miljoni euro suuruse nõude seoses väidetavate kantimistehingutega. Tegemist on hotelli tagasivõitmise nõude ja/või kahju hüvitamise nõudega ning hagi on esitatud Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku, praegu peamiselt kinnisvaravaldkonnas tegutseva Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu.

Korraga nii tsviil- kui ka kriminaalmenetlus

Peale tsiviilvaidluse ning Põhja ringkonnaprokuratuuri algatatud kriminaalasja, milles kahtlustatakse võltsimist seoses samade tehingutega, jätkub paralleelselt ka Johnny H.W. pankrotimenetlus.

Läinud aasta oktoobris viitas Mällas pankrotihaldur Kraavile saadetud kirjas, et on otsapidi kriminaalasjas sees ning talle heidetakse ette võlausaldajate huvide kahjustamist. Kirjas märkis Mällas, et tema valduses on originaaldokumendid Wientjes Consultancy OÜ (Johnny H.W. suurim võlausaldaja) nõuete loovutamise kohta kolmandatele isikutele.

Pankrotihaldur soovis neid dokumente näha, kuid novembris toimunud pankrotitoimkonna koosolekul rääkis Mällas juba, et neid originaaldokumente ei olegi enam tema valduses. Ta enda sõnul küll teab, kelle käes need on, kuid ei ütle seda.

Jaanuaris rahuldas Harju maakohus osaliselt pankrotihalduri taotluse tõendite kogumiseks ning kohustas Mällast ning Veiko Kullat väljastama kõik nende valduses olevad asjasse puutuvad lepingud.

Pankrotihaldur Kraavi tõi kohtule esitatud taotluses esile, et Mällase ja Kulla väitel on osa võlausaldajaid fiktiivsed ning nõuded võltsitud. Kui see tõele vastab, võib olla tegemist kuriteoga. Kui aga need väited tõele ei vasta, siis on piisav alus eeldada, et üritatakse koostada võltsitud nõuete loovutamisi ning ka see võib olla kuritegu.

Taotlus aresti kohaldamiseks

Kuna nii Mällas kui ka Kulla vastasid kohtule, et nende valduses ei ole nõutud lepinguid, siis esitas Kraavi veebruaris kohtule taotluse, milles palus pankrotimenetluse otsese takistamise tõttu kohaldada Mällase suhtes aresti. Takistamine seisneb selles, et Mällase väitel on tema käes olulised originaaldokumendid, kuid samas keeldub ta neid ka kohtu nõudmisel väljastamast, samuti keeldub ta koostööst pankrotihalduriga.

Mällase käitumine on seda hämmastavam, et tal endal on samuti pankrotihaldurina tegutsemise õigus ning pankrotiseadus peaks tal olema vägagi selge.

Maakohus asuski seisukohale, et Mällas rikub pankrotiseaduses sätestatud kohustusi ja takistab pankrotimenetluse läbiviimist teabe andmata jätmisega. Kohus määras talle kolme päeva pikkuse aresti ning kui kohtumäärus peaks jõustuma, tuleb Mällasel minna Tallinnas Rahumäe teel asuvasse arestimajja.

„Käimasolevat kohtuasja ma kommenteerida ei saa. Siiski kinnitan, et esitan kohtule määruskaebuse,“ vastas Mällas maakohtu määruse järel märtsis Äripäeva kommentaaripalvele.

Hetkel kuum