Äripäev • 4. juuli 2018 kell 9:15

Omanike liit peab uut seadust sõnamurdlikuks

Juuli alguses avaliku tähelepanuta jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus toob kaasa uue konflikti maa- ja tehnorajatiste omanike vahel, kuna seadus on maaomanike seisukohalt sõnamurdlik ja põhiseadusega vastuolus, teatas Eesti Omanike Keskliit.

Mobiilside Penuja külas.  Foto: Marko Saarm, Sakala/Scanpix

Keskliidu teatel viidi eelnõu teisel lugemisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu lobi tulemusel eelnõusse sisse muudatus, mille kohaselt uute tehnorajatiste ehitamisel, kui maaomanikuga ei ole saavutatud kokkulepet, seatakse omavalitsuse poolt sundvaldus ja omanikule tasutakse seadusjärgset tehnorajatiste talumistasu.

Jaanuaris riigikogus vastu võetud talumistasude seadus, mis jõustub järgmise aasta alguses, näeb ette põhimõtte, et sundvalduse seadmisel makstakse omanikule ühekordne summa võõra maa kasutamise eest ja hilisem perioodiline talumistasu.

„Teadupärast tunnistas riigikohus senised talumistasud põhiseadusvastaseks juba 2012. aastal,“ juhib omanike keskliit tähelepanu.

Liidu esimehe Priidu Pärna sõnul on kurioosne, et parlament muutis selle huvigruppide vahel saavutatud tasakaalupunkti vaevalt pool aastat hiljem omanike kahjuks ära neid sellesse protsessi kaasamata.

Liidu hinnangul on saavutatud tulemus vastuolus kohtupraktika ja põhiseadusega, mis kohustab sundvõõrandamisel maksma kohest ja õiglast hüvitist. „Uute tehnorajatiste ehitamisel tuleks omanikele tasuda maa rendi hind ja mitte naeruväärselt väikest perioodilist talumistasu,“ leiab liit.

Pärna sõnul on sellise omanike seljataga tegutsemise tõttu sõjakirves uuesti välja kaevatud. Lisaks ei ole EOKL arvates põhiseadusega kooskõlas säte, mis lubab eraomandi sundvõõrandamise kohaliku omavalitsuse tasandil delegeerida volikogult lausa mõne ametniku pädevusse.

Hetkel kuum