Äripäev • 2. jaanuar 2019 kell 8:53

Sisserände piirarv sai selleks aastaks juba täis

Elamisloa taotlusi ettevõtluseks ja töötamiseks on esitatud 2019. aasta sisserände piirarvust rohkem, teatas politsei- ja piirivalveamet.

2018. aastal täitus sisserände piirarv kevadel ning aasta jooksul registreeriti ligi 21 000 korral välismaalase lühiajaline töötamine Eestis. Peamiselt oli tegemist ehitustöölistega Ukrainast ja Venemaalt.  Foto: Raul Mee

2018. aasta lõpu seisuga oli politseile esitatud 1300 elamisloa taotlust Eestis töötamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks. Koos kolmapäeva jooksul lisandunud taotlustega on politsei- ja piirivalveameti menetluses rohkem kui 2019. aastaks kehtestatud sisserände piirarvu jagu taotlusi.

Aasta lõpus kehtestas valitsus 2019. aasta sisserände piirarvuks 1315. Sisserände piirarvuga reguleeritakse elamislubade hulka, mis antakse välismaalastele siin töötamiseks, ettevõtluseks ja välislepingu alusel Eestis elamiseks.

Politsei alustas töötamiseks ja ettevõtluseks 2019. aastal antavate elamislubade taotluste vastu võtmist lõppenud aasta detsembrist. Kohe detsembri esimestel nädalatel esitati nendel alustel elamisloa saamiseks üle 1000 taotluse. Aasta lõpuks oli elamisloa saamiseks esitatud 1300 inimese dokumendid ning praegu ületab taotluste arv sisserände piirarvu.

PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk selgitas, et kuigi osa praeguseks esitatud taotlustest saab ka keelduva otsuse, täitub sisserände piirarv suure tõenäosusega kohe aasta alguses.

"Politsei teeb taotluste kohta otsused dokumentide esitamise aja järjestuses ning seda kuni sisserände piirarvu täitumiseni. Kõik piirarvust üle jäänud taotlused saavad keelduva otsuse ning sel aastal rohkem taotlusi esitada ei saa," rääkis Valk.

Valgu sõnul teavitab politsei tööandjaid ka otse sellest, et sisserände piirarv on täitunud. "Saadame infokirja ettevõtetele, kes on varasemalt näidanud huvi välismaalaste värbamise vastu. Lisaks elamisloa alusel töötamisele on võimalik välismaalasi lühiajaliselt tööle võtta viisa alusel ning selline töötamine tuleb tööandjal registreerida politsei- ja piirivalveametis. Viisa alusel Eestis ettevõtlusega tegelemiseks eraldi politsei- ja piirivalveameti luba vaja pole," selgitas Valk.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta õppimiseks elamisloa taotlejaid, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikke. Lisaks ei kuulu piirarvu alla inimesed, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale, kes on tippspetsialistid või asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina. Samuti ei piira kvoodi täitumine pereliikme juurde Eestisse tulijate elamisloa taotlemist.

Hetkel kuum