Koit Brinkmann • 13. märts 2014 kell 16:13

Paldiski revisjon leidis ulmelisi asju

Paldiski linnaettevõttes läbi viidud revisjon avastas rammusa nahaalselt tegutseva puugi.

Paldiski linn viis aasta tagasi läbi revisjoni linnaettevõttes Paldiski Linnahooldus, et selgitada välja, kas kõik tehtud kulutused aastal 2010-2012 olid sihipärased ja seadustega kooskõlas. Revisjoni tulemuseks aga on pikk loetelu kummalistest tehingutest.

1. Alusetult või puudulikult esitatud arved

Paldiski linnavalitsuse 2010. aasta korraldusega maksti kohaliku tuntud ärimehe Igor Pivovarovi ettevõttele OÜ I.V.A.P.G. juba 2004. aastal koostatud arvete alusel 1546 eurot (24 196 krooni). Küsimuse ettekandja linnavalitsuse istungil oli linnapea Kaupo Kallas. Arved esitati prügimäe kasutamise eest. Sel ajal Paldiski linnavalitsuses töötanud ametnike sõnul on need arved esitatud tagantjärele ja linn prügimäge ei kasutanud. Seda kinnitab ka asjaolu, et 2004. aastal Kallas linnapeana keeldus neid arveid aktsepteerimast. Paldiski linnavalitsuse heakorratöötaja kinnitas ka, et aktidel olevad allkirjad ei ole tema antud.

"Puudub küll alus süüdistuseks, kuid näiliselt võib see kujutada teatud tänu tegevuse eest 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel. OÜ I.V.A.P.G. juhatuse liige Valentina Pivovarova kandideeris koos Kaupo Kallasega Keskerakonna nimekirjas ning sai asendusliikmena Paldiski linnavolikogu liikmeks," märgitakse revisjoniaktis.

Aastatel 2010-2011 tasus Pivovarovi juhitud Paldiski Linnahooldus Pivovarovi erafirmale OÜ I.V.A.P.G. kuus arvet kokku summas 1737 eurot. Kõikide nende auto- ja traktoriteenuste arvete juurest puuduvad tööde vastuvõtmise aktid.

"Kindlasti on arvete tasumisel Paldiski linnahoolduse juhatuse liige (endine) Igor Pivovarov rikkunud korruptsioonivastase seaduse (kuni 01.04.2013. a kehtinud redaktsioonis) tegevuspiirangutele kehtestatud nõudeid," leitakse revisjoniaktis.

2. Linn maksis tööde eest topelt

Paldiski linnavalitsus maksis Pivovarovi firmale I.V.P.G. OÜ 8500 eurot teenuste eest, mis olid juba kaetud linna ja Paldiski Linnahoolduse vahelise lepinguga. Arvete tasumist ei ole viseerinud vastava valdkonna abilinnapea, vaid korralduse andis linnapea (Kaupo Kallas - toim).

 

 

3. Ulmeline summa lumekoristuse eest

Revisjonikomisjoni liikmetele ei ole arusaadav 2010. aasta detsembris lumekoristuseks kulutatud summa 33 174 eurot, mis tegi ühe kilomeetri puhastamise hinnaks 829 eurot. Võrdluseks toodud kolmes kohalikus omavalitsuses kulus samal ajal kilomeetri puhastamisele 54-117 eurot. Ka 2012-2013. aasta lumerohkel talvel sai Paldiski Linnahoolduse hakkama 285 euroga kilomeetri kohta, mis on ligi kolm korda väiksem kui 2010.a detsembris.

4. Jättis töö tegemata, aga tasu küsis

Paldiski linnavalitsus tellis Paldiski Linnahoolduselt kolme betoonist reklaamitulba paigaldamise. Hind oli 5346 eurot ja hinnapakkumises oli ka tulba ümber tänavakivide ja äärekivi paigaldus. Linnaettevõte esitas arve kaks korda ning linn tasuski töö eest topelt. Samas jäeti tegemata tänava- ja äärekivide paigaldus.

5. Puukfirmas kasutati linnafirma töötajaid

Revisjonikomisjon vestles Paldiski Linnahoolduse töötajatega ning vestlustest selgus, et Pivovarovi erafirma tehnikat ja töövahendeid hoiti linnaettevõtte territooriumil. Ka remontisid Paldiski Linnahoolduse töötajad enda tööajal ja ettevõtte töökojas Pivovarovi erafirma tehnikat. Paldiski Linnahoolduse kojamehed koristasid Pivovarovile ja tema erafirmale kuuluvaid kinnistuid. Paldiski Linnahoolduse autojuht viis ettevõtte autoga ettevõttele kuuluvat metalli ja puitu, müüjaks vormistati aga Pivovarovi erafirma. Pivovarov võttis oma poja Paldiski Linnahooldusesse tööle ning koos veel kahe linnaettevõtte töötajaga tegelesid nad peamiselt I.V.P.G. tehnika remondi ja hooldusega.

6. Puukfirma osutas fiktiivse teenuse ja müüs maha linna vara

Paldiski linnavalitsus tellis Paldiski Linnahoolduselt puude raie ning lepingu järgi tuli puit utiliseerida. Ettevõtte tegi tööd enda tehnikaga, kuid paberite järgi telliti selleks alltöövõtt OÜlt Novatriz. Puidu realiseerimisega tegeles Igor Pivovarovi teine poeg Aleksandr Pivovarov. Linn maksis puude raie eest kokku üle 10 000 euro.

"Asjaolud viitavad otsesele võimalusele, et Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige kasutas

7. Linnale kuuluv firma ostis autorehvid, mis ühelegi firma autole ei sobinud      

Kontrollimise käigus jäi Paldiski Linnahoolduse raamatupidamises silma autorehvide ostu arve/saateleht summas 628 eurot. Arve järgi tasutud rehvid ei sobi aga ühelegi Paldiski Linnahoolduse autole või muule tehnikale.

"Paldiski Linnahoolduse töötajate suuliste ütluste põhjal saab kinnitada, et tõenäoliselt on ettevõtte vara ja tööjõudu kasutatud juhatuse liikme Igor Pivovarovi poolt enda, teiste linnaga seotud isikute ja Pivovarovile kuuluva I.V.A.P.G. OÜ huvides. Selle tegevuse mahu osas ei ole revisjonikomisjonil võimalik hinnangut anda," seisab revisjoniaktis.

8. Kahtlustatakse variisikute kaudu iseendaga tehingute tegemises

Revisjonikomisjon uuris kahtlust, kas Paldiski Linnahooldus ostis vähemalt 26 300 euro eest variisikute kaudu Igor Pivovarovile kuulunud vara. Nii ostis linnaettevõte 1926. aastal sündinud Veeralt 4100 euro eest 23 lennuväljaplaati ja tankla. Selgus, et Veera on Paldiski Linnahoolduse ühe töötaja abikaasa vanaema. Paldiski Linnahoolduse ostis ka 767 euroga Pivovarovi erafirma töötajalt kütusemahutid ning 1200 euroga muruniiduki Paldiski Linnahoolduse autojuhilt. "Selline kokkusattumus tekitab tahtmatult küsimuse, et kas vähemalt osa müüdud asjadest ei kuulunud teistele isikutele ning tehingute tegelikke osapooli ei tahetud varjata."

"Revisjonikomisjonile teadaolevalt on tankla paigaldatud Paldiski Linnahooldusele kuuluvale kinnistule Jaama tn 6. Siinkohal tuleb märkida, et tankla on paigaldatud ja välja ehitatud ilma ehitusloata," selgub revisioniaktist.

9. Ostis angaari, mida polnud vaja

Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige Pivovarov ostis eraisikult 16 700 euro (ilma KM) eest angaari ning 6336 euro eest paigalduse projekti. Ka selle tehingu puhul kahtlustatakse, et angaari müüjaks olnud isik ei saanud kogu müügiraha endale. "Eelnimetatud tehingud on tehtud vaatamata linnavalitsuse keelule. Väidetavalt andis Paldiski Linnahoolduse juhatuse liikmele tehingu tegemiseks suulise loa Paldiski linnapea (Kaupo Kallas - toim.) /…/ Käesoleval ajal on angaar ladustatud Paldiski Linnahoolduse puhastusjaama hoovis ja tegemist on 1980-aastate karkassidetailide ja vanade plastikkatte plaatidega."

Kuna angaari ei saa kasutada, siis tehti linnavolikogus ettepanek, et linnafirma võiks osta uue angaari.

10. Kahtlased ülekanded

Paldiski Linnahoolduse raamatupidamises on hulgaliselt tehtud ülekandeid arvete alusel, mille põhjendatust võib seada kahtluse alla. Kahtlust äratavad teenuste mahud, seejuures on Paldiski Linnahoolduse töötajad kinnitanud, et tegelikkuses ei ole töid tehtud, kaupa ostetud või teenuseid osutatud. Kokku on kolmele firmale makstud ligi 114 000 eurot. "Arvestades asjaolude täpsustamise käigus kõigi osapoolte suhtumist, võib oletada, et mingis ulatuses on eelnimetatud firmadele kantud raha liikunud Pivovarovi ettevõttele I.V.P.G. ja selle juhatuse liikmete käsutusse."

Täispikkuses saad revisjonikomisjoni akti lugeda loole lisatud failide alt.

Hetkel kuum