Kas pankrotivolinik peaks kontrollima pankrotipesa haldamist?

05. veebruar 2009, 15:55

Eestis kasvav pankrottide arv ärgitab küsima, kas Eestis oleks vajalik seada sisse pankrotivoliniku ametikoht. Kui majanduskuritegevus samal ajal kasvab, siis tähendab see varasemast suuremat vajadust kontrollida ka pankrotipesade haldamist.

Pankrotivolinik oleks pankrotipesade kontrolliga tegelev iseseisev eriametnik, kes tegutseb justiitsministeeriumi haldusalas. Soomes asutati see amet 1995. aastal. Tagantjärele võib hinnata, et vähemalt viis aastat liiga hilja.

Ameti loomise põhjusteks on pankrottidega seotud majanduslikud ja sotsiaalsed huvid, vajadus arendada ja muuta selgemaks pankrotipesa haldamise tavasid, vajadus suurendada ametkondade ja erinevate võlausaldajate koostööd, pankrotipesade haldamise järelevalve senine ebaefektiivsus, pankrottide ja eriti raugevate pankrotipesadega seotud kuritarvitused, võlgniku õiguste tagamine pankrotimenetlusel, saneerimismenetluste jälgimise ja järelevalve korraldamine.

Ameti ülesanneteks oleksid:

Heade pankrotihalduse tavade arendamine

Pankrotivoliniku ülesandeks oleks algatuste, nõustamiste ja juhendamiste kaudu edendada ja arendada häid pankrotihalduse tavasid. Pankrotivolinikku toetaks pankrotiküsimuste lahendamisel pankrotinõunikud, kelle poolt antud soovitustel oleks keskne koht pankrotipesade heade haldamistavade loomisel.

Pankrotihaldurite tegevuse järelvalve

Pankrotivolinik kontrolliks, et pankrotipesade haldurid tegutseksid seaduse ja heade haldustavade kohaselt. Pankrotivolinik võiks määrata pankrotipesa haldamise, arvete ja tegevuse eriauditi. Kui pankrotivolinik avastab kuritarvitusi või hooletusi pankrotihalduri töös, siis saaks ta näiteks nõuda, et kohus kõrvaldaks pankrotihalduri oma ülesannete täitmiselt. Vajadusel saaks pankrotivolinik pöörduda ka eeluurimisega tegelevate instantside või Eesti Advokatuuri poole.

Võlgniku arvete ja tegevuse kontrollimine

Pankrotivolinik saaks teostada või lasta teostada pankroti võlgniku tegevuse eriauditit. Kontrolli võiks teostada ka raugenud pankrottide puhul, kus pankrotipesa varadest ei ole jätkunud pankrotimenetluse lõpuleviimiseks. Kui pankrotivolinik avastab võlgniku tegevuses ebakohti, saaks ta esitada selle kohta avalduse pankrotihaldurile, eeluurimisorganile või prokuratuurile.

Avalik uurimine riigi kulul

Pankrotivolinik võib esitada taotluse kohtule määrata pankrotimenetluse jätkamist riigi kulul, kui see oleks põhjendatav pankrotipesa varade vähesuse, võlgniku või pankrotipesa suhtes uurimise vajaduse või muude eriliste asjaoludega. Pankrotivolinik määraks pankrotipesale avaliku halduri, kes pankrotivoliniku järelevalve all teostaks uurimise pankrotipesa suhtes. Avaliku uurimise kulude kandmise riigi poolt otsustab pankrotivolinik.

Ettevõtete saneerimismenetluste jälgimine ja järelvalve

Pankrotivoliniku ülesandeks oleks jälgida ka ettevõtete saneerimismenetluste teostust ning võlausaldajate komisjoni kõrval kontrollida, et haldurid täidaksid oma ülesandeid asjakohasel viisil.

Majanduskuritegevuse ja varimajanduse tõrjumine

Pankrotivoliniku büroo tegevuse eesmärgiks oleks koostöös teiste ametkondadega ennetada pankrottidega soetud majanduskuritegevust.

Juha Hämäläinen, Direktor, AS Deloitte Advisory

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 19:14
Otsi:

Ava täpsem otsing