Erakapital näeb suurepäraseid võimalusi

31. märts 2009, 12:29

Paljud Kesk-Euroopas tegutsevad erakapitali fondid näevad praeguses olukorras suurepärast võimalust ning usuvad, et 2009 külvatud seemned toovad rohkelt tagasi, kirjutab ASi Deloitte Advisory finantskonsultatsioonide osakonna juhataja Anneli Simm.

Deloitte on koostanud erakapitali usalduse uuringut alates 2003. aasta märtsist. Sarnaselt ajakirjanduses kajastamist leidvatele sündmustele on ka Kesk-Euroopa erakapitali fondide usaldus langenud hüppeliselt alates 2007. aasta aprillist. Erakapitali turg kohandub lihtsalt globaalsete muutustega ning pangandussektori likviidsuskriisiga keskendudes nüüd rohkem portfellihaldusele ning oodates turu pöördumist taas „ostjate mängumaaks“.

Hoolimata optimismipuudusest ja ülimast ettevaatlikkusest näeb erakapital Kesk-Euroopat jätkuvalt piirkonnana, mida globaalne majanduslangus vähem mõjutab. Paljud Kesk-Euroopas tegutsevad erakapitali fondid näevad praeguses olukorras suurepärast võimalust ning usuvad, et 2009. aastal külvatud seemned toovad rohkelt tagasi. Millest võib järeldada, et 2008. aastal külvatud vilju on vaja järjekindlalt kasta, et tulemusi nautida.

Peamised tähelepanekud:

· Globaalne finantskriis ning majanduse ebastabiilsus on 2008. aastaga aprilliga võrreldes vähendanud erakapitali usaldust poole võrra

· Laenukapitali kättesaadavus väheneb lühiajaliselt veelgi

· Fondide fookus keskendub pigem olemasoleva portfelli haldamisele kui uute ettevõtete soetamisele

· Hoolimata turuaktiivsuse oodatavast vähenemist loodavad fondid investeerida uutesse ettevõtetesse keskendudes peamiselt keskmise suurusega turusegmendile ning turuliidritele.

· Ettevõtete hinnatasemed langevad

Mar. 2003 100%

Sep. 2003 144%

Mar. 2004 138%

Sep. 2004 131%

Mar. 2005 144%

Sep. 2005 134%

Mar. 2006 142%

Okt. 2006 142%

Apr. 2007 146%

Okt. 2007 104%

Mai. 2008 85%

Okt. 2008 44%

Kesk-Euroopa erakapitali indeks

Kesk-Euroopa usaldatavuse indeks on võrreldes kõigi aegade kõrgeima tulemusega 2007. aastal kukkunud ennenägematult madalale ning loodetavasti ei saa seekordne rekord juba lähitulevikus taas ületatud.

Majanduslanguse mõju on nii näha kui ka tunda ilmselt kõigis majandusharudes ning riikides. Lootust kiirele olukorra paranemisele vähendab stagneerunud pankadevaheline turg ning olematud laenuvõimalused. Ennenägematu rahvusvaheliste aktsiaturgude volatiilsus surub Euroopa aktsiad aina madalamatele hinnatasemetele.

Hoolimata täiesti muutunud ühinemiste ja ülevõtmiste turust on juhtivate erakapitali fondide positsioon Kesk-Euroopas siiski tugev ning nende halduses piisavalt investeerimiseks kasutatavaid vahendeid. Pigem on tehingute aktiivsus madal seetõttu, et oodatakse müüjate hinnaootuste vähenemist.

Kolm peamist praeguse turuaktiivsuse vähenemise põhjust suurimate erakapitali fondide arvates on turgude ebakindlus, piiratud finantseerimisvõimalused ja aeg, mis on vajalik müüjate hinnaootuste kohandumiseks praeguse turuolukorraga. Turutegijate üheks probleemiks on ajaline vahe ostu-müügilepingu allkirjastamise ning lõpliku rahade liikumise vahel ehk mis juhtub sellisel juhul, kui vahepeal toimuvad olulised muutused ning kuidas tekkivaid kahjusid osapoolte vahel jagada.

Positiivsema külje pealt on ajalooliselt majanduslanguste ajal olnud rohkem võimalusi luua väärtust turuosalistele, kellel on piisavalt vabasid vahendeid ning kes seetõttu saavad siseneda turule madalatelt hinnatasemetelt ning sundmüügi korral kus raha on kuningas.

Järjest enam on oodata ka ettevõtete sundlikvideerimisi ning paljud probleemides vaevlevad grupiettevõtted soovivad müüa oma põhitegevuseks mittevajalikke varasid. Enamus tehinguid peaks aset leidma keskmise suurusega ettevõtete seas.

Olemasolev erakapitali mudel peab kohanema või pigem tulema tagasi 2000. aasta algusesse, kui ettevõtetesse siseneti suhteliselt madalatelt hinnatasemetelt, keskenduti tegevuse efektiivsuse tõstmisele, tuues ettevõttesse ekspertiisi, luues sünergiaid ning müües ettevõtte uuesti edasi selle asemel, et tugineda võimenduspõhisele mudelile. Enamasti tähendab see üldist investorite fookuse liikumist uutelt soetustelt portfellihaldusele, mis nõuab ellujäämiseks lühiajalises perspektiivis rohkem juhtimis- ja sektoriteadmisi.

Kui mõistlik usaldus turgude vastu kord taastub, taastuvad ka ühinemised ja ülevõtmised. Potentsiaalseid tehinguid nõuavad sügavamat eeltööd ning seetõttu pööratakse ka enam tähelepanu ostueelsele finants- ja tegevusanalüüsile. Samas on arenevad turud ikkagi erakapitali üks peamiseid fookuspunkte.

UURINGU TULEMUSED

Majanduskliima

Majanduskliimas kuus kuud tagasi avaldunud muremärgid on viinud usalduse olukorrani, kus lühiajaliselt ei loodeta olukorra üldist paranemist. 92% vastanutest ootavad üldise majanduskliima langust.

Käesoleval perioodil majandus (%):

Kasvab Ei muutu Langeb

Mar. 2003 53 37 10

Sep. 2003 69 31 0

Mar. 2004 70 26 4

Sep. 2004 69 27 4

Mar. 2005 64 36 0

Sep. 2005 13 74 13

Mar. 2006 56 44 0

Okt. 2006 47 53 0

Apr. 2007 26 74 0

Okt. 2007 18 64 18

Mai. 2008 5 67 28

Okt. 2008 0 8 92

Laenu kättesaadavus

Kui eelmisel aastal löödi ootused laenukapitali kättesaadavuse osas kõikuma, siis tänaseks kummitab Kesk-Euroopa turgu üldine piiratud laenukapitali kättesaadavus kõrgematelt marginaalidelt.

Käesoleval perioodil laenukapitali kättesaadavus (%):

Kasvab Ei muutu Langeb

Mar. 2003 47 42 11

Sep. 2003 52 48 0

Mar. 2004 33 67 0

Sep. 2004 46 50 4

Mar. 2005 60 40 0

Sep. 2005 38 62 0

Mar. 2006 61 39 0

Okt. 2006 33 67 0

Apr. 2007 16 84 0

Okt. 2007 18 36 46

Mai. 2008 0 48 52

Okt. 2008 0 22 78

Investorite fookus

Fondide tähelepanu keskendub pigem portfelli haldamisele samas kui uued investeeringud jäävad tagaplaanile. Selline olukord meenutab 2003.aasta algust.

Käesoleval perioodil keskendume peamiselt (%):

Raha kaasamisega uutesse fondidesse Portfellihaldusele Uuetele investeeringutele

Mar. 2003 17 53 30

Sep. 2003 7 24 69

Mar. 2004 4 22 74

Sep. 2004 19 31 50

Mar. 2005 8 12 80

Sep. 2005 12 0 88

Mar. 2006 17 6 77

Okt. 2006 7 7 86

Apr. 2007 5 16 79

Okt. 2007 9 14 77

Mai. 2008 24 14 62

Okt. 2008 3 55 42

Tehingute suurus

Turul oodatakse tehinguid pigem väiksema ning keskmise suurusega ettevõtete osas, mille kasvupotentsiaal realiseerub alles tulevastel perioodidel .

Käesoleval perioodil ootame, et keskmise tehingu suurus (%):

Kasvab Ei muutu Langeb

Mar. 2003 11 68 21

Sep. 2003 40 57 3

Mar. 2004 52 37 11

Sep. 2004 38 50 12

Mar. 2005 36 56 8

Sep. 2005 44 56 0

Mar. 2006 72 28 0

Okt. 2006 40 53 7

Apr. 2007 42 58 0

Okt. 2007 27 64 9

Mai. 2008 24 67 9

Okt. 2008 3 24 73

Turu aktiivsus

Ühinemiste ja ülevõtmiste turg spekuleerib turu võimaliku taastumise üle 2009. aasta teises või kolmandas kvartalis.

Käesoleval perioodil ootame, et turu aktiivsus (%)

Kasvab Ei muutu Langeb

Mar. 2003 53 31 16

Sep. 2003 74 26 0

Mar. 2004 56 44 0

Sep. 2004 62 38 0

Mar. 2005 48 52 0

Sep. 2005 56 44 0

Mar. 2006 56 44 0

Okt. 2006 47 47 6

Apr. 2007 37 58 5

Okt. 2007 27 64 9

Mai. 2008 19 62 19

Okt. 2008 8 12 80

Investeeringute tootlikkus

Oodatakse investeeringute tootlikkuse tugevat lühiajalist muutust võrreldes varasemate perioodidega. 40% vastanutest ootavad oma investeeringute tootlikkuse langust samas kui kuus kuud tagasi ei uskunud ükski vastaja seda.

Käesoleval perioodil ootame, et investeeringute tootlikkus (%):

Kasvab Ei muutu Langeb

Mar. 2003 31 53 16

Sep. 2003 57 41 2

Mar. 2004 30 63 7

Sep. 2004 77 23 0

Mar. 2005 68 28 4

Sep. 2005 31 69 0

Mar. 2006 33 61 6

Okt. 2006 33 67 0

Apr. 2007 21 79 0

Okt. 2007 32 59 9

Mai. 2008 33 67 0

Okt. 2008 5 55 40

Investorite aktiivsus

Nagu oodata võis soovivad enamik erakapitali fonde investeerida praegustelt hinnatasemetelt. Fondid otsivad jätkuvalt uusi investeeringuid madalamatelt hinnatasemetelt ootustes, et 2009.aastal külvatud seemned võivad viia suurte kasumiteni.

Käesoleval perioodil (%):

Ostame rohkem Ostame ja müüme võrdselt Müüme rohkem

Mar. 2003 42 26 32

Sep. 2003 52 38 10

Mar. 2004 67 22 11

Sep. 2004 54 23 23

Mar. 2005 68 32 0

Sep. 2005 62 25 13

Mar. 2006 50 44 6

Okt. 2006 80 13 7

Apr. 2007 68 26 6

Okt. 2007 64 27 9

Mai. 2008 62 29 9

Okt. 2008 66 23 11

Konkurents uute investeeringute osas

Turuliidrid ja turu kõikumisest vähem mõjutatud kõrge potentsiaaliga keskmise suurusega ettevõtted tõmbavad lühiajaliselt kogu investeerimishuvi endale.

Käesoleval perioodil ootame suurimat nõudlust järgmiste uute investeerimisvõimaluste osas (%):

Alustavad ettevõtted Keskmise suurusega kasvavad ettevõtted Turuliidrid

Mar. 2004 0 44 56

Sep. 2004 0 35 65

Mar. 2005 0 40 60

Sep. 2005 0 31 69

Mar. 2006 0 39 61

Sep. 2006 7 40 53

Mar. 2007 0 47 53

Okt. 2007 0 32 68

Apr. 2008 0 33 67

Okt. 2008 0 44 56

Uute fondide kaasamine

Võrreldes alates 2004. aastast domineerinud müüjate turuga, soosivad praegused hinnatasemed lühiajaliselt selgelt erakapitali.

Käesoleva perioodil ootame, et tehingu kordajad (%):

Kasvavad Ei muutu Langevad

Mar. 2004 41 59 0

Sep. 2004 34 58 8

Mar. 2006 61 39 0

okt.2006 40 53 7

okt.2008 0 0 100

Konkurents uute investeeringute osas

Uuringus osalejad eeldavad lühiajaliselt konkurentsi kasvu tõenäoliselt vähem majanduslangusest mõjutatud väikese ja keskmise suurusega kasvupotentsiaaliga ettevõtete osas. Sektori või turuliidrid säilitavad tõenäoliselt oma positsiooni turul.

Käesoleval perioodil ootame, et konkurents uute investeeringute järele (%):

Langeb Ei muutu Kasvab

54 36 10

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 19:14
Otsi:

Ava täpsem otsing