Erkka Jaakkola • 26. mai 2016 kell 4:15

Mädaõun korvis

Õun mädaplekiga  Foto: Julia-Maria Linna

Korruptiivne isik nakatab oma tegudega terve organisatsiooni, kirjutab Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola.

Tallinna Sadama korruptsioonijuhtumi uurimisega seoses on kerkinud uusi seoseid, kes ja kelle nimel altkäemaksu küsis. Reformierakonna juht ja peaminister Taavi Rõivas kinnitas Vikerraadio intervjuus, et tema erakonnakaaslasel Remo Holsmeril polnud sadama nõukogu liikmena rolli altkäemaksu küsimises. Kuna Tallinna Sadama nõukogu on pikalt olnud Reformierakonna poliitilise kureerimise all, on õiguskaitseorganitel igati põhjust ka poliitilise korruptsiooni võimalikkust uurida. 

Kontrollitud korruptsioon?

See annab võimaluse vaadelda hüpoteetilist olukorda, kus juhtkond teeb äriotsuse kasutada korruptsiooni oma eesmärkide saavutamiseks. Kontrollitud korruptsiooni all peame silmas seda, kui organisatsiooni juhtkond või omanikud lubavad ja soosivad alluvate korruptiivset käitumist just enda eesmärkide täitmiseks, aga arvavad, et korruptiivne käitumine piirduks nende poolt ettenäidatud tegevuste ulatuses. Kontrollitud korruptsioon on illusioon selle tõttu, et kui korruptiivne käitumine on lubatud ettevõtte või juhtkonna eesmärkide saavutamiseks, on see järelikult lubatud ka teotoimepanija enda eesmärkide saavutamiseks. Seda vähemalt teo toimepanija enda arvates.

Selle tulemusena väljub tegevus juhtkonna kontrolli alt. Ühest üksikust korruptiivsest teost võib kasvada organisatsiooni jaoks süstemaatiline juhtkonna kontrolliväline käitumine eelkõige siis, kui seda tegu lubasid ja soosisid need isikud, kelle kohus on organisatsiooni nimel tegutsevate isikute järelevalve.

Halb juhtimisotsus

Kui organisatsiooni nimel tegutsevate isikute tegevus ei ole juhtkonna kontrolli all, siis on organisatsioon allutatud riskidele, millest juhtkond ei ole teadlik ega ole suuteline võtma vastu õigeid otsuseid. Samuti sisaldab see tiksuvat pommi ehk kui juhtkond arvas, et tema eesmärkide nimel sooritatud korruptiivse teo puhul suutsid nad olukorda kontrollida ning maandata vahelejäämise riske, siis nüüd on võimalik, et vahele jäädakse pigem kaudselt ehk nende tegude kaudu, mida alluv tegi oma huve silmas pidades.

Samuti oleks huvitav jälgida vallandamisprotsessi isiku suhtes, kes on juhtkonna heakskiidul teinud korruptiivse teo. Sellisest isikust lahti saamine võib osutuda väga raskeks. Ja niikaua, kui ta on organisatsiooni liige, nakatab ta oma edasise korruptiivse tegevusega ka ülejäänud organisatsiooni. Klassikaline “mädaõun korvis” juhtum.

Korruptsiooni soosimine on halb juhtimisotsus, millega kaasneb alati rohkem muresid kui esialgu arvati. Korruptsiooni soosimise asemel tuleb ennetada korruptsiooni ehk arvata korruptsioonriski maandamine oma juhtimisotsuste hulka. Kontrollitud korruptsioon on illusioon. Riskide aktiivne maandamine tagab kontrolli oma tegevuse üle ja annab juhtkonnale parema une.

Hetkel kuum