6 november 2018

Topeltkodakondsus tuleb lubada kõigile eestlastele

Topeltkodakondsuse keelamine Eesti sünnijärgsetele kodanikele üle maailma tuleb lõpetada, sest see põhjustab õigussegadust mitmekümnele tuhandele eestlasele üle maailma, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Igor Taro.

Igor Taro  Foto: Scanpix

On aeg tühistada see kodakondsuse seaduse säte, mis nõuab sünni hetkel või hilisemas elus teise või teised kodakondsused omandanud Eesti kodanikul pärast 18aastaseks saamist kolme aasta jooksul loobuda kas Eesti või mõne muu riigi kodakondsusest. Sisuliselt on topeltkodakondsus alati olnud ning seda pole lihtsalt juriidiliselt tunnistatud. Praegu lähevad kodakondsuse seadus ja põhiseadus vastuollu. Selles õigussegaduses elab mitukümmend tuhat eestlast üle maailma – sealhulgas eestlased ja setod nii Petserimaal, Soomes, Kanadas kui ka Austraalias.

Eesti peab oma elanikke kaitsma

Teiseks on aeg lõpetada vabas Eestis sündinud lastele määratlemata kodakondsusega elanike passide väljastamine. Nn hallid passid olid mõeldud ajutise lahendusena endistele Nõukogude Liidu kodanikele, kes ei tahtnud või ei saanud omandada Eesti või mõne muu riigi kodakondsust. Eestis sünnib jätkuvalt igal aastal juurde lapsi, kelle kodakondsus jäetakse määratlemata – 27 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist pole see normaalne. Viimati vormistati 2017. aastal kolmele lapsele ja 2016. aastal 22 lapsele määratlemata kodakondsusega isikutunnistus, mille kaanel seisab kiri "Välismaalase pass". Mis välismaalased nad õieti on?

On arusaamatu, miks halli passiga vanematele jäi võimalus oma lapse Eesti kodakondsusest loobuda ja vormistada talle määratlemata kodakondsusega isiku dokument. Eesti riigi eesmärk on siin püsivalt elanud peredes sündivate laste õiguste kaitsmine. Hallide passide väljastamine neile ei toeta seda eesmärki. Vanemate otsuse tõttu määratlemata kodakondsusega lastele, keda on kokku 189, tuleb taastada õigus Eesti kodakondsusele täisealiseks saamisel.

Kolmandaks tuleb vabas Eestis sündivale lapsele anda õigus sünnihetkel sünnijärgsele kodakondsusele, sõltumata tema vanemate kodakondsusest. Tingimusel, et vähemalt üks tema vanematest on Eestis püsivalt elanud enne 20. augustit 1991.

Praegu sünnib meil igal aastal juurde teiste riikide kodanikke, kuigi nende vanemad ja mõnikord ka vanavanemad on siin püsivalt elanud. Eestis mitmendat põlve elavad inimesed peaksid olema Eesti kodanikud. Selle muudatusega ütleme riigina selgelt välja, et need lapsed on Eesti lapsed. Ja pole vahet, millise kodakondsuse otsuse on kunagi teinud nende vanemad.

Hetkel kuum