18. veebruar 2014 kell 4:37

Mida vähem pingeid Venega, seda parem ettevõtjale

Mida vähem on Eesti ja Venemaa vahel poliitilisi pingeid, seda parem ettevõtjale. Seetõttu peab Äripäev piirileppe sõlmimist positiivseks sammuks, mis loob eelduse teiste ettevõtjale oluliste lepingute sõlmimiseks.

Ettevõtjatele on eluliselt tähtsad topeltmaksustamise vältimise leping ja investeeringute kaitse leping, millega saavad eri ametkonnad nii siin- kui ka sealpool piiri tegelema hakata kohe, kui piirileppel allkirjad all. Seetõttu tuleb tunnustada välisminister Urmas Paeti tegevust piirileppeni jõudmisel, sest ilma selleta nimetatud kahte ettevõtjale olulist lepingut sõlmida ei saa.

Topeltmaksustamise leping on Urmas Paeti sõnul Eesti poolel juba suuremalt jaolt ette valmistatud ja ootab Venemaa-poolset ratifitseerimist. Investeeringute kaitse lepingu ettevalmistamine käib aga põhiliselt Venemaa ja euroliidu vahelise suhtluse tasandil, millele Eesti saab euroliidu liikmena omalt poolt kaasa aidata. Arusaadavalt ei saa ei Paet ega mõni teine Eesti minister kohe praegu öelda, mis kuupäeval topeltmaksustamise vältimise leping ja investeeringute kaitse leping sõlmitakse ja jõustatakse. Nii kaua nagu piirilepinguga loodetavasti ei lähe. Oluline on see, et Eesti on omalt poolt loonud nende sõlmimise tingimused. Äripäeva seisukoht on siinkohal pragmaatiline ning distantseerib end rahvusromantilisest või emotsionaalsetest argumentidest, mida piirileppe käsitlustes tihtipeale ette tuleb. Lähtume sellest, et mida paremini läheb Eesti ettevõtjatel, seda paremini läheb Eestil tervikuna, sest riigi tasandil on võimalik jagada rikkust, mida ettevõtjad loovad. Eesti ettevõtetele on topeltmaksustamise vältimise leping ülioluline, sest muudab meie ettevõtete toodangu sealpool piiri konkurentsivõimelisemaks. Venemaa turu suurust ja olulist positsiooni Eesti kaubanduspartnerite hulgas pole siinkohal võimalik alahinnata Investeeringute kaitse leping aga võiks siiapoole meelitada rohkem Vene ettevõtjaid.

Venemaa turu suurus ühelt poolt ja Vene kapital teiselt poolt on need aspektid suhetes idanaabriga, millesse peaks suhtuma tervemõistuslikult ja kainelt. Mida vähem on poliitilisi hõõrumisi, seda mugavam on Eesti ettevõtjal Venemaal asju ajada ja seda kergem tulla Vene ettevõtjal siin toimetada. Majandussuhetes on konstruktiivsest ja pragmaatilisest suhtumisest alati rohkem kasu kui emotsionaalsest. Pragmaatiline ja tasakaalukas suhtumine piirileppesse on võimalik hoolimata teadmisest, et demokraatia ja inimõigustega pole Venemaal asjad kaugeltki korras.

Pikemaajalises perspektiivis võiks piirilepe kaasa aidata viisavabaduse kehtestamisele, millest tõuseks Eesti ettevõtjale samuti tulu: esiteks ärikontaktide asjus üle piiri reisimise seisukohalt, teisalt poolt aga Venemaalt siia tulevate turistide seisukohalt – mis võiks meil selle vastu olla, kui nad siin oma raha kulutada tahavad.  Viisavabadusest Euroopa Liiduga on Venemaa huvitatud ning Eesti saab Euroopas selle saavutamisele kaasa aidata.

 

 

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum