Mait Kraun • 19. detsember 2016 kell 13:56

Silvano aktsionäride koosolekul rikuti seadust

Pesutootja Silvano kauplus.  Foto: Meeli Küttim

Silvano Fashion Groupi üldkoosolekul päevakorda lisatud punktide üle hääletamine ei olnud seaduspärane, sest aktsionäride kvoorumit ei saadud täis, selgub börsiteatest.

Finansinspektsioon edastas reedel Silvanole märgukirja, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et ettevõtte 14. detsembril toimunud erakorralisel koosolekul ei järgitud seadust. Nimelt lisati päevakorda punkt, mis puudutas oma aktsiate tagasiostu programmi tingimuste muutmist. Hääletamisel ei täidetud aga kvoorumi nõuet.

Päevakorra punkt, mille üle hääletamisel ei järgitud seadust:

1. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016.a. üldkoosolekul kinnitatud oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.1.1. Tulenevalt tagasiostuprogrammis sätestatud tagasiostu piirhinna (2,70 eurot aktsia kohta) saabumisega, teeb AS Silvano Fashion Group juhatus ja nõukogu ettepaneku kehtestada uus maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta. Ettepanek on tagasiostu uueks piirhinnaks kehtestada 3,30 eurot aktsia kohta.

Eelnevast tulenevalt tuleb punkti lisamine päevakorda ja sellekohase otsuse vastuvõtmine lugeda tühiseks.

AS Silvano Fashion Group teavitab aktsionäre uue erakorralise aktsionäride koosoleku kokkukutsumisest vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Ülal toodud punktid loodetakse esitada aktsionäridele uuesti kinnitamiseks.

Hetkel kuum