Äripäev • 25. oktoober 2016 kell 4:00

Rosimannused tegid seda kogemata

Juhtkiri  Foto: Anti Veermaa

Ringkonnakohtu vastne otsus jätta täies mahus rahuldamata Autorollo võlausaldajate nõuded tekitab küsimusi ning loob olukorra, kus firma varatuks tegemise eest ei vastuta õigupoolest mitte keegi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kohut mõistab ikka kohus ja mitte ajakirjandus. Ent ajakirjandusele jääb ka pärast kohtu otsust õigus arutleda, kas see või teine otsus oli õige, arvestades asjaolusid, mis on avalikult teada, sealhulgas kohtumaterjalide vahendusel, ja anda moraalseid hinnanguid. Seesama ringkonnakohus (küll teises koosseisus), kes võlausaldajate hagi nüüd täies mahus rahuldamata jättis, nägi eelmise aasta otsuses vastutust ka Keit Pentus-Rosimannusel, kes pidi tollase otsuse pärast välisministri ametist tagasi astuma ja taanduma riigikogu lihtliikmeks. Tol korral leidis ringkonnakohus, et Autorollo igapäevase juhtimisega tegelesid Rain Rosimannus, Siim Roode ja Keit Pentus-Rosimannus, kusjuures Roode oli allutatud Rosimannustele.

Täitsa kogemata

Vahepeal jõudis asi riigikohtusse, mis aga tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja sinnasamasse uurimiseks tagasi. Asjaolud, mis eelmises kohtuotsuses läksid arvesse tõendatud tõsiasjadena, on nüüdses otsuses selle staatuse kaotanud. Hagejad suutsid kirjavahetuste abil tõestada Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse rolli ettevõtte varatuks tegemisel, aga seekord pole kohtu meelest enam – enne oli – tõendatud, et kostjal oli algusest peale tahe Autorollo võlausaldajatele kahju põhjustada. Mingit tahtlust ei olnud, see kahju juhtus täitsa kogemata, võiks ironiseerida. Vaidlus näibki olevat keskendunud mõistetele “tahtlik” ja “tahtmatu”, ent tagaplaanile on jäänud skeem ise, milles kasutati variisikuid, võltsitud lepinguid ja üht sõpruskonda, et firma vara võlausaldajate haardeulatusest eemale toimetada. Enam ei räägita riigikogu arvutist tehtud ülekannetest ja sularaha väljavõtmisest.

Vastutajaks Autorollo varatuks tegemise ees jääb ringkonnakohtu praeguse otsuse järgi Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentus, kes avalikult teada oleva info põhjal püsti pandud skeemi välja mõtlema ja teoks tegema kindlasti võimeline ei ole. Ta on ettur, kes usaldas oma lähedasi ja andis neile voli oma ettevõttega toimetada. Võlausaldajad aga, kes on niigi juba kahju saanud Autorollo tühjakskantimise tõttu, peavad – kui sama otsus jääb jõusse ka riigikohtus – peale enda palgatud advokaatide uurimis- ja esindustööle kinni maksma ka kostjate kohtukulud.Autorollo tühjakskantimise tõttu kandis 325 000 eurot kahju ka riigile kuuluv sihtasutus KredEx. Et Väino Pentusele kuuluv Autorollo üldse KredExist laenu saaks, kasutati ära tütre nime ja ametit. Peale erasektori esindajate on kahju kandnud ka avalik sektor ehk maksumaksja rahakott. Nende finantskomitee liikmete nimesid, kes otsustasid Auto­rollole laenukäenduse väljastada, ei tea me siiamaani.

Rosimannuste tõde ja õigus

Isegi kui mõlemad Rosimannused peaksid riigikohtus lõplikult õigeks jääma, pole lugu veel ühelpool. Autorollo on kujunenud poliitilise mõjuvõimu ebaausa kasutamise, häbitu skeemitamise ja kõrgeima taseme jokk-pilotaaži sümboliks. Keit Pentus-Rosimannus kommenteeris kohtuotsust märkusega, et enne oli tema poolel ainult tõde, nüüd ka õigus. Avalikult teada oleva ja ajakirjandusliku uurimistöö käigus kogutud materjalidele tuginedes jätab Äripäev endale vabaduse selles kahelda.

Hetkel kuum