26. november 1995 kell 22:00

USA näeb koostöös Eestiga häid võimalusi

Ameerika Ühendriikide üks põhihuve Eestis on aidata tal täielikult taasintegreeruda läänega nii kiiresti kui võimalik. USA saatkonna majandus- ja kaubandusosakond arendab tegevust, mille eesmärk on laiendada ja tugevdada kahe riigi majandussidemeid. Ehkki USA on suurriik ja Eesti väikeriik ning neid lahutab ookean, lubavad vastastikused huvid ja võimalused meil optimistlikult vaadata kahe riigi ärisidemete arengule.

USA ja Eesti geograafiline vahemaa võib näiliselt ärisuhteid häirida, kuid telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia kiire areng pakub kaubandus- ja majan- duskoostööks häid võimalusi, mida veel paar aastat tagasi oli raske ette kujutada. Juba praegu töötavad mitu firmat ühise projekti kallal, mille puhul vahemaa ei mängi mingit rolli.

Maailmas toimuvad suured muudatused ja võidavad need, keda järjest vähem piiravad mineviku rahvusvahelisele kaubandusele iseloomulikud barjäärid ja piirangud. Eesti on väga kiirelt ja julgelt arendamas maailmaklassis arvestatavat konkurentsivõimet.

Meie riikide vahel peaks tehnoloogia ja teadmiste vahetamine kujunema kahepoolseks. On juba olemas juhtusid, kui USA firmad kasutavad Eesti arvutitarkvara oma toodetes. See lükkab kindlalt ümber iganenud ja absurdse arusaama, et USAd huvitab Eesti-laadne riik ainult kui potentsiaalne oma toodete turg.

Võib öelda, et USA põhitaotlus on luua Eestiga kindlad ja mitmekesised suhted, mis ei pruugi mahtuda kaubanduse ja äri tavakategooriate alla.

Samal ajal luuakse loomulikult tugevad kaubandussidemed. Eestlased on pannud tähele, et Ühendriikide tooted ja teenused on hinna, disaini ja kvaliteedi poolest väga konkurentsivõimelised, samuti nagu klienditeenindus. Seetõttu püüavad paljud USA firmad suurendada oma toodete müüki, millega kliendid igati rahul oleksid.

Lisaks otsesele kasule, mida kahe riigi kaubandussuhted pakuvad, muudab USA firmade tulek Eesti turule lisaks siin juba tegutsevatele firmadele Eesti turu järjest tõsiseltvõetavamaks. Seega pakuvad ärisidemed USAga eestlastele võimalusi tutvuda ameerika juhtimisstiili, ärieetika, töökorralduse jmt, mis omakorda soodustab koostöö laienemist.

USA saatkonna majandus- ja kaubandusosakond kogub pidevalt teavet Eesti ärivõimaluste ja -kliima kohta ning saadab USAsse, kus seda saavad kasutada potentsiaalsed investorid ja koostööpartnerite otsijad. See teave levib USA valitsusasutuste kaudu kõigis 50 osariigis, samuti Interneti ja raamatukogude vahendusel.

Lisaks abistab meie osakond igati neid USA firmasid, kes juba tegutsevad Eestis või siis uurivad siiatuleku võimalusi. Näiteks oleme nõustanud mitut firmat, kes on soovinud erastamiskon-kurssidel Eesti ettevõtteid osta või siis investeerida siinsetesse ettevõtetesse.

Praegu teevad Ühendriigid ja Eesti tööd selle kallal, et töötada välja lepinguid ja kokkuleppeid, mis soodustaksid riikidevahelist kaubavahetust. Taasiseseisvumisest peale on Eestil tulnud pidada nii USAga jt riikidega kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega läbirääkimisi, et sõlmida kokkuleppeid intellektuaalse omandi kaitse, maksude, investeeringute kaitse jm kaubandus- ja majandusvaldkondade kohta.

Lõpetuseks tõdegem, et kuna Eesti rakendab väga tõhusalt oma majanduse korraldamisel neid põhimõtteid, millega USAs ollakse harjutud, siis võib USA leida Eestis lähedase koostööpartneri rahvusvahelistel kohtumistel ja rahvusvahelistes organisatsioonides, kus kujundatakse maailmamajandust meie ühiste ettekujutuste järgi.

Hetkel kuum