12. august 1996 kell 22:00

Soome majanduskasv aeglustumas

Vaatamata kasvu aeglustumisele ületab see siiski teiste Euroopa riikide kasvutempo. Majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) hinnangul peaks Soome SKT, mis 1994. ja 1995. a kasvas vastavalt 4,4 ja 4,2% ehk palju kiiremini kui vastavad näitajad mujal Euroopas, tänavu kasvama 2,4%. Kasvu aeglustumine on osaliselt tingitud rahvusvahelise metsandusturu langusest, mis on andnud löögi Soome eksporditööstusele. Samas prognoosib OECD järgmiseks aastaks ekspordi suurenemist. Koos suurenenud eluasemeinvesteeringutega peaks see kaasa tooma SKT 3,5% kasvu 1997. a.

Teiste OECD riikide keskmiseks majanduskasvuks prognoosib organisatsioon 2% sel ja 2,5% järgmisel aastal ning seega on Soome endiselt üks kiirema majanduskasvuga riike.

Soome suurim probleem on suur tööpuudus, mis püsib hetkel 17% ümber. Kui valitsus ei rakenda meetmeid töötu abiraha kärpimiseks ega alanda tööhõive maksustamist, kulub veel mitu tugeva majanduskasvuga aastat, enne kui tööpuudus langeb alla 10%, märkis OECD.

Põhjus, miks SKT kasv ei ole kaasa toonud tööpuuduse alanemist, on selles, et kasv on peaaegu eranditult toimunud eksporditööstuse arvel. Eksporditööstus on suurendanud investeeringuid, kuid kuna peaaegu kogu nõudlus on suunatud riigist välja, ei ole sisemajandusel sellest olulist kasu.

Inflatsioon on allpool piiriks seatud 2%. See on suurendanud finantsturgude usaldust marga vastu ning korvanud 2/3 kursi 20% langusest ECU suhtes, mis järgnes pärast üleminekut vabalt kursilt kõikuvale 1992. Marga tugevnemine leidis aset ühel ajal intresside alanemisega.

Jooksevkonto ülejääk, mis mullu kerkis 4,3%ni SKTst, peaks tuleval aastal mõõna tõttu metsandusturgudel langema 3%ni. DN-AFP-BNS

Hetkel kuum