9. märts 1997 kell 22:00

Monika Mägi mõisteti õigeks

Harju maakohtu kohtuniku Karin Olent?enko allkirjastatud otsuses põhjendatakse Monika Mägi õigeksmõistmist mitme asjaoluga. Kohtuotsuse järgi antakse altkäemaksu selle andja huvides mingi teo toimepanemise või toimepanemata jätmise eest, mida nii Monika Mägi kui Anne Krameri kinnitusel pole toimunud. Teiseks, kohtuotsuse järgi on altkäemaksu andmise ja võtmise kohustuslik eeldus poolte kokkuleppe, mida eitavad nii Mägi kui Kramer.

Kolmandaks leidis maakohus, et keegi pole vaidlustanud kaks päeva enne väidetavat pistiseandmist Anne Krameri tehtud otsust, millega Monika Mägi üks kaitsealune vabastati vahi alt. Kohus leidis, et kohtuotsus ei saa rajaneda oletustel ja selles kohtuasjas puudub kuriteo koosseis.

Pärast kohtuotsuse jõustumist tuleb väidetavalt altkäemaksuna antud 10 000 krooni Monika Mägile tagastada ning kaitsepolitsei video- ja helilindid hävitada.

Riiklikul süüdistajal Loore Onkil on kümme päeva aega kohtuotsuse edasikaebamiseks. Onk ei osanud veel reedel öelda, kas ta seda teeb. Kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl on avaldanud arvamust, et tema kaebaks kohtuotsuse prokuröri asemel kindlasti edasi.

Üks anonüümseks jääda soovinud advokaat pidas kohtulugu süüdistuse poolelt ebaeetiliseks. Tema väitel lekitas kaitsepolitsei ajakirjandusse tõendite hulka võetud videolindi, millel on näha Monika Mägi ja Anne Krameri vaidlus. Nimetatud vandeadvokaat avaldas arvamust, et kaitsepolitsei aimas nende käes olevate tõendite ebapiisavust.

Harju maakohtu esimees Sirje Õunpuu on avaldanud samuti nördimust süüdistusmaterjalide lekkimise üle ajakirjandusse. Õunpuu välistas süüdistusmaterjalide väljaviimise Harju maakohtust ja ta pidas sellist teguviisi taunitavaks ning hirmutavaks.

Kaitsepolitsei uurimisosakonna direktor Arnold Sinisalu väitis Postimehele, et kaitsepolitsei sellest videosalvestusest koopiaid ei teinud. Kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl on samas seisukohal, et tema ametkond ei pea videolindi lekke uurimist vajalikuks.

Hetkel kuum