12. märts 1997 kell 22:00

Rahast

Avaliku teenistuse seadus jätab kohalikele volikogudele vabad käed sotsiaalsete garantiide määramisel ametist lahkuvatele ametnikele. Enamikul juhtudel saab ametist ilma jäänu kaasa kuue kuupalga suuruse kompensatsiooni, mis tähendab suurusjärku 50 000--80 000 krooni.

Tallinna linnaametnike sotsiaalsete garantiide rakendamise korra kinnitas linnavolikogu ettenägelikult eelmise aasta augustis. Kaks kuud hiljem, pärast kohalikke valimisi, pidid mitmed linnaisad ametist lahkuma.

Kinnitatud kord ütleb, et linnavolikogu poolt ametisse valitavatele ja nimetatavatele isikutele makstakse ametist vabastamisel hüvitust kuue kuu ametipalga ulatuses, kui nad on töötanud vastaval ametikohal vähemalt ühe aasta ning kui vabastamine toimub seoses volituste tähtajalise lõppemisega või isiku algatusel seoses tervisliku seisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita.

Kolmas punkt ütleb aga, et poole aasta palga saab ametnik ka siis, kui ta peab lahkuma ametist seoses umbusalduse avaldamisega.

Ainus juhtum, mil hüvitust ei maksta, on siis, kui ametist vabastatakse isiku algatusel ja taotluse põhjuseks ei ole tema tervis.

Tallinna kesklinna vanem Jüri Ott ei lahkunud ametist seoses umbusalduse avaldamisega ega ka mitte linnapea vastava otsuse alusel, vaid omal soovil.

Seega valis ta ainsa lahkumisviisi, mil kompensatsiooni ette nähtud ei ole. Tallinna linnavalitsus määras aga Otile seoses töölt lahkumisega hüvituseks mitte päris tühise summa, 57 500 krooni.

Ehk oleks kasulik enne otsuste tegemist eelmise linnavolikogu poolt kiiruga vastu võetud otsus kord läbi lugeda ja võib-olla koguni parandusi sellesse teha. Kas skandaalsete tehingute oreooli loomise turuhind on poolsada tuhat krooni?

Hetkel kuum