3. juuli 1997 kell 22:00

Lääne tubakafirmad võitlevad Eesti turu pärast

Inglise tubakakompanii Ardath Tobacco Company Ltd (Ardath) ja USA tubakakompanii Brown & Williams Tobacco Corporation (B&W) kaebasid Tallinna ringkonnakohtusse edasi Tallinna halduskohtu otsuse kaubamärkide vaidluses Inglise tubakafirmaga Gallaher Ltd, kinnitas advokaadibüroo Raidla & Partnerid vandeadvokaadi vanemabi Reet Saks.

Ardath ja B&W leiavad, et Gallaheri kaubamärk State Line, mis registreeriti Eestis 1992. aastal, on äravahetamiseni sarnane nende kaubamärgiga State Express, mis on Eestis kaitstud juba 35 aastat tagasi.

Tallinna halduskohus leidis juuni keskel, et State Express pole Eestis üldtuntud ja sõna state ei ole kaubamärgi oluline osa.

Saksa andmeil on tubakakompaniidevaheline vaidlus jõudnud ligi 20 riigi kohtusse. «Eesti on ainus, kus on jõutud kohtulahendini,» rääkis Saks. «Vaidluste motiivid on kõikjal suures osas sarnased. Ardath ja B&W leiavad, et Gallaher kasutab nende kaubamärgi korduvat osa ja seetõttu eksitab tarbijat.»

Saksa sõnul hakkavad Eesti kohtud järjest enam kaubamärgivaidlustes jõudma sisuliste küsimuste lahendamiseni. «Seni on kohtud kaubamärkide puhul arutanud peamiselt protsessuaalseid küsimusi,» lisas Saks. «Kõnealuse vaidluse puhul langetas kohus esimest korda sisulise otsuse patendiameti ja apellatsioonikomisjoni otsuste kohta.»

Kummagi vaidleva tubakakompanii toode pole veel Eestisse jõudnud. «Mujal maailmas on tavaline, et firma kaitseb enne oma kaubamärgi ja alles pärast seda tuleb kaubaga turule,» selgitas Tartu patendibüroo Käosaar & Co tegevdirektor Jüri Käosaar.

Patendibüroo Käosaar & Co juristi Mart-Enn Koppeli sõnul ulatuvad kaubamärgivaidluste kohtukulud sadadesse tuhandetesse kroonidesse. «Välisfirmade omavahelises kohtukakluses ei kulu vähemalt Eesti maksumaksja raha,» resümeeris Koppel.

Kui patendiamet on kaubamärgilehes avaldanud kaubamärgi, on igaühel võimalik selle vastu avaldada kahe kuu jooksul protesti. Asja arutab kohtueelne organ, majandusministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Kui komisjoni otsus protestijat ei rahulda, saab ta edasi kaevata esimese astme kohtusse.

Käosaare sõnul käis Eestis poolteist aastat tagasi analoogne vaidlus kahe välismaise tubakafirma vahel. Saksa firma Reemtsma Cigarettenfabrikken leidis, et Rootsi firma The House of Blend AB kaubamärk Western on keeleliselt sarnane nende kaubamärgiga West.

«Firmad leidsid lõpuks, et kohtukulud kasvavad väga suureks ja saavutasid kohtuvälise kokkuleppe,» meenutas Käosaar. «Sisuliselt jaotasid pooled Balti turu omavahel ära.»

Hetkel kuum