19. jaanuar 1998 kell 22:00

Kas Eesti Panga nõukogu peaks olema poliitiline?

Praegune nõukogu on ka poliitiline. Ja jagati seda täpselt samuti, nii et valdava kohtade arvu sai koalitsioon ja minimaalse kohtade arvu opositsioon. Nii või teisiti ta on poliitiline, aga iseküsimus on see, millised need poliitikud seal nõukogus on.

Mina kujutan panga nõukogu ette sellise koguna, mis ühest küljest on poliitiline ja teisest küljest akadeemiline, st professionaalne. Aga minu seisukohad võivad olla subjektiivsed, sest mina võin ennast pidada nii üheks kui teiseks, poliitikasse ma tulin otseselt Eesti Pangast.

Valdavalt peab Eesti Panga nõukogu koosnema inimestest, kellel on tänasele Eesti doktorikraadile vastav teaduslik kraad. Ja täiesti vaieldamatu on minu jaoks seisukoht, et panganõukogu esimehel peab olema akadeemiline kraad.

Nõukogu peaks olema ühiskonda läbiv. Panganõukogu on rahapoliitiline institutsioon. Ta peab orienteeruma tänases poliitikas ja samal ajal liikmed peavad olema aktsepteeritavad poliitilistes ringkondades. Ta ei tohi olla n-ö tänavapoliitiline institutsioon.

Minu arvates on asjad kaunis selged. Euroopas on keskpankade suhtes seisukoht võetud. Pangad peavad olema poliitikast sõltumatud.

Kogu küsimus on selles -- võtame lihtsalt -- panganõukogu tuleb kokku viieks aastaks, s.o aastani 2003. On selge, et euroliidu läbirääkimised peavad jõudma selleks ajaks väga kaugele. Kui nad üldse kuhugi jõuavad.

On olemas lepingud, kus on kirjas nõuded ja tingimused, mis puudutavad keskpankade sõltumatust ja millest ka meie peame lähtuma.

Kõik on kellegagi kuidagi seotud, nii et selline absoluutselt sõltumatu nõukogu ei tule muidugi kõne alla. Minu teada on Inglismaal Euroopa raha- ja majandusliiduga järgmisel etapil liitumisel takistus see Inglise panga vana traditsioon -- hästi poliitiline pank. Saksamaa on vastand. Sealne keskpank on väga kaugel poliitikast.

Me ei pääse niikuinii oma rahapoliitika vastavusse viimisest euroliidu nõuetega.

Põhimõte on niimoodi -- poliitik peab näitama end valimisperioodi jooksul, et tagasi saada. Raha peab olema pikaajaliselt stabiilne.

Hetkel kuum