14. juuni 1998 kell 22:00

Ebaseaduslikku tagastamist leiti vähe

Tallinna abilinnapea Eve Fink ütles reedel linnavalitsuse pressikonverentsil, et mais moodustatud komisjon vaatas läbi 102 vara tagastamise toimikut. Kolmel juhul on tõestatud, et vara omanikud olid 1941. aastal riikidevahelise lepingu järgi Eestist lahkunud isikute nimekirjas, lausus Fink. Kahel juhul tuvastas komisjon, et Eestis oleva vara omanikud jõudsid Saksa arhiivimaterjali alusel Saksamaale, lisas ta. Sakala 11 asuvate hoonete ja krundi endise omaniku Artur Ahlmani nimi kordus mõlemas nimekirjas.

Lahkunud isikute nimekirjas olid ka Pärnu mnt 19 asuvate hoonete ja krundi omanikud Verner ja Ina Eichfuss. Pärnu mnt 19 hoonete tagastamisotsus tehti 22. oktoobril 1996, maa kanti kinnistusse 13. veebruaril 1998.

Komisjon leidis, et ebaseaduslikult on tagastatud ka Vabaõhumuuseumi tee 49 krunt ning kinnistu aadressil Metsa 45.

Eve Fink ütles, et 88 juhul 102st ei leidnud alusetu tagastamise kahtlus tõestust, kuid linnavalitsus ei suuda neid praegu ka ümber lükata.

Tallinna linnavalitsuse omandireformiameti juhataja ja ebaseadusliku tagastamise küsimuste uurimiskomisjoni esimees Vladimir Viies ütles, et omandireformiga seonduvad õigusaktid ei käsitle täpselt, keda võib pidada ümberasujaks ja milliste faktidega tuleb lahkumist tõendada.

Viiese sõnul leidis komisjon, et ümberasujate väljaselgitamine on võimalik ka mitmete Eestis leiduvate dokumentide alusel. Riigiarhiivis on ümberasujate nimekiri, transpordinimestik ja välispassiga lahkujate nimekiri 1939.--1941. aastast. Viies ütles, et materjale on võimalik saada ka Saksamaa arhiividest.

«Omandireformiamet jätkab täiendavate materjalide kogumist, kuid seda võiksid teha võimaluse korral ka üürnikud ise,» ütles Viies.

Eve Fink lausus, et komisjon tegi linnavalitsusele ettepaneku saata vahekokkuvõte tehtud tööst Eesti valitsuse moodustatud komisjonile. Lisaks teeb komisjon valitsusele ettepaneku töötada välja omandireformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu.

Keerulisi tagastamisjuhtumeid on ka Keilas, Haapsalus ja mujal.

Hetkel kuum